Stadsdeel Zeeburg

Extra tijdelijke kinderopvang op IJburg

IJburgers die kinderopvang zoeken, weten het al: er is een (tijdelijk) tekort aan kinderopvangplaatsen op IJburg. Weliswaar is aan het begin van de IJburglaan een eerste tijdelijke kinderopvang gevestigd. Maar de toenemende vraag uit de wijk loopt vooruit op het beschikbare aanbod van de definitieve voorzieningen voor kinderopvang. Dit tekort is nu al actueel terwijl het nog tot 2006 duurt voordat een aantal definitieve kinderdagverblijven opgeleverd wordt. Projectbureau IJburg en stadsdeel Zeeburg hebben daarom het initiatief genomen om extra ruimte voor tijdelijke kinderopvang beschikbaar te stellen.

Extra locatie in blok 1
Voor tijdelijke kinderopvang in portocabins is een extra locatie vrijgemaakt in blok 1, geschikt voor 2 à 3 groepen. Via een brief zijn alle toekomstige aanbieders van kinderopvang op Haveneiland en Steigereiland uitgenodigd om een plan voor deze locatie in te dienen. Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met drie partijen die belangstelling toonden, te weten Small Society, De Kleine Wereld en SKON. Na een selectie is gekozen voor Small Society. Dit bedrijf krijgt de gelegenheid de locatie op blok 1 in gebruik te nemen.

Hiermee hoopt de gemeente Amsterdam een bijdrage te leveren aan meer kinderopvang op IJburg. Stadsdeel Zeeburg zal zich inzetten voor een snelle vergunningverlening. Als vergunningsprocedures, aanleg en werving van personeel voorspoedig verlopen, ziet het er naar uit dat in de loop van de zomer extra kinderopvang beschikbaar komt.

Informatie en inschrijving
Voor meer informatie en inschrijving voor de extra kinderopvangplaatsen kunnen bewoners contact opnemen met Small Society, via tel. (030) 221 37 51.