Politie Noord- en Oost Gelderland

Snelheid daalt, aantal ongevallen niet

Verkeerscontroles op N18 gaan door

De N18, de Twenteroute van Varsseveld naar Haaksbergen, blijft een gevaarlijke weg. Dat zei projectleider J.W. Brummelkamp van de politie Noord- en Oost-Gelderland vanmorgen in Lichtenvoorde. Brummelkamp presenteerde daar de resultaten van de controles van het verkeershandhavingsteam op de N18.

Het verkeershandhavingsteam is in november 2000 gestart met controles op snelheid, alcohol, rood licht, gordel en valhelm op de Twenteroute. Deze weg is gekozen omdat het een traject is waar relatief veel ongevallen gebeuren. Het verkeershandhavingsproject heeft als doelstelling het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Sinds 1999 blijft het jaarlijkse aantal ernstige verkeersslachtoffers (ziekenhuisgewonden en doden) vrijwel gelijk: 14 in 2000 en 2002 en 11 in 2001 en in de eerste drie kwartalen van 2003. Ook het aantal verkeersongevallen blijft stabiel, zo rond de 150. Het percentage snelheidsovertredingen is in 2003 echter gedaald tot 2,3%. In 2002 was dit percentage nog 3,6 en in 2001 was het 3,7. Deze percentages zijn gemeten tijdens radarcontroles en geven daarom geen objectieve snelheidsmeting. Dat geven de meetlussen, die her en der in de N18 zijn geslepen, wel. Bij de nulmeting in 2000 was het percentage overtredingen van de maximum snelheid nog 6%. Dat werd 8,5% in 2002 en daalde in 2003 weer naar 7%. Op basis van deze cijfers valt te concluderen dat ruim 90% van de weggebruikers van de N18 niet sneller rijdt dan 87 km/u. Bij de flitspalen is het aantal overtreders zelfs minder dan 1%. De snelheidscontroles op de N18 vinden overwegend plaats door middel van de flitspalen, waarvan sommigen - bij kruisingen - ook een roodlicht-camera bevatten.

Speerpunten

Naast snelheidscontroles met flitspalen en radarauto's, controleert het verkeershandhavingsteam ook op de speerpunten alcohol, rood licht, gordel en valhelm. In 2003 werd er in totaal 770 uur op deze speerpunten gecontroleerd, waarbij er 4062 blaastesten alcohol werden afgenomen en 16 processen-verbaal werden uitgeschreven voor rijden onder invloed van alcohol. Daarnaast werden er 231 bekeuringen voor het niet dragen van de gordel uitgeschreven; 16 voor rijden door rood licht en 3 voor het niet dragen van de helm. Het gebruik van de lasergun resulteerde in nog eens 132 processen verbaal voor het overschrijven van de maximum snelheid. Het verkeershandhavingsteam gaat deze maand en in april intensief controleren op het gebruik van de autogordel. De politie haakt aan bij de landelijke gordelcampagne Daar kun je mee thuiskomen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Een hoofdrol in deze actie is weggelegd voor Goochem het gordeldier, een latex beestje dat kinderen aan hun gordel kunnen bevestigen. De politie gaat dit gordeldiertje uitdelen aan kinderen op de achterbank die hun gordel dragen. De praktijk wijst uit dat het gordelgebruik van bestuurders en voorinzittenden namelijk beter is dan dat van de achterpassagiers. Omdat inzittenden op de achterbank vaak kinderen zijn, richt de Goochem campagne zich op kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. In de politieregio Noord- en Oost-Gelderland draagt 90% van de bestuurders en voorinzittenden de gordel, en 50% van de achterinzittenden. Tot slot liet Brummelkamp weten dat het team Verkeershandhaving zal blijven controleren op de N18, zolang de weg niet is gereconstrueerd.

---- --