Gemeente Dordrecht


Persbericht

|Dordrecht bouwt aan nog beter onderwijs          |          |
|Nieuwe school voor praktijkonderwijs: OPDC Hans Petri   |          |
Onder het motto 'Dordrecht bouwt aan nog beter onderwijs' is op donderdag 11 maart het hoogste punt gemarkeerd van de nieuwbouw van OPDC Hans Petri. In deze nieuwbouw zijn een orthopedagogisch en didactisch centrum samen met praktijkonderwijs onder één dak gebracht. Dit levert een integraal zorgsysteem op voor jongeren met leer- en/of sociaal-emotionele problemen. De gemeente Dordrecht investeert E 4,6 miljoen aan deze nieuwbouw.

OPDC Hans Petri: nieuwbouw voor het praktijkonderwijs In het OPDC Hans Petri is een nieuwe vorm van onderwijs ondergebracht (praktijkonderwijs) die ontstaan is door samenvoeging van de VSO Buntschool en de VSO Dordt. Het nieuwe OPDC levert totaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen (MLK) en bestaat uit een orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC) en praktijkonderwijs. In het OPDC wordt ook een vorm van tijdelijk onderwijs ondergebracht met een dienstencentrum voor het gehele VMBO (VBO/Mavo). Tijdelijk onderwijs is bedoeld voor leerlingen die om wat voor reden dan ook niet voldoen aan de eisen van het VMBO. Zij worden tijdelijk geplaatst in het OPDC en krijgen daar extra hulp op velerlei gebied en kunnen later terugstromen naar het VMBO. Het praktijkonderwijs biedt onderwijs aan leerlingen die niet plaatsbaar zijn in het reguliere VMBO en leidt rechtstreeks op voor (betaald) werk. In het praktijkonderwijs worden de volgende beroepsgerichte activiteiten gegeven: automake-up, catering/horeca, montage/onderhoud, winkel/textiel, facilitaire dienstverlening, groen/dierverzorging, assistent huishouding in een kinderdagverblijf, algemene techniek en magazijnbeheer. Het OPDC en het praktijkonderwijs komen in plaats van het voormalig voortgezet LOM en MLK onderwijs.

Belangstellenden kunnen de website van de gemeente Dordrecht www.dordrecht.nl/onderwijshuisvesting raadplegen voor meer informatie.

---- --