KPN NV

|                           |Datum          |
|                           |11 maart 2004      |
|KPN verheugd over scholenuitspraak          |            |
|Gerechtshof                      |            |
|                           |Nummer         |
|                           |014p          |
|                           |            |
|                           |            |
Het Gerechtshof in Den Haag heeft vandaag in hoger beroep de uitspraak van de rechter in kort geding vernietigd waarin KPN verboden werd scholen gratis breedband internet aan te bieden. Het Hof overweegt dat KPN met zijn aanbod van gratis internet aan scholen in alle opzichten rechtmatig heeft gehandeld. KPN is zeer verheugd over deze uitspraak en zal de scholen zo snel mogelijk nader informeren.

De ontwikkeling van geavanceerde leermethoden gebaseerd op de nieuwste telecommunicatietechnieken blijft naar de mening van KPN van groot maatschappelijk belang. KPN wil daaraan een belangrijke bijdrage blijven leveren.


Noot voor de redactie (

KPN NV