GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie 11 maart 2004 15:41
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Regering vaag over Nederlandse betrokkenheid bij Pakistaanse nucleaire smokkel

(11 maart 2004)

Kamervraag

Naar aanleiding van de berichtgeving over de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij het nucleaire smokkelnetwerk van Khan (Pakistan) heeft Farah Karimi in de afgelopen weken twee setjes kamervragen gesteld. Volgens Farah Karimi moet de onderste steen boven komen als het gaat om de Nederlandse betrokkenheid bij het smokkelnetwerk.

Farah Karimi is zeer ontevreden over de recente 'beantwoording' van die vragen. De antwoorden van de regering zijn uitermate vaag, en gaan niet in op specifieke vragen over de Nederlandse betrokkenheid. De Nederlandse regering wil blijkbaar geen openheid van zaken geven. Daarom stelt Farah Karimi vervolgvragen over de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij het smokkelnetwerk van Khan.

Schriftelijke vragen van het lid Karimi (Groenlinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Economische Zaken


1. Herinnert u zich uw antwoord op vraag 2? Kunt u alsnog concreet ingaan op deze vraag en de Kamer informeren of elke export vanuit een van de vele BV's van Henk S. per definitie onder verscherpte douane controle staat, ook als het niet om duel - use gaat?


2. Herinnert u zich uw antwoord op vraag 4 over de catch-all? Hebben de twintigtal catch-alls allemaal betrekking op de BV's van Slebos? Zo ja, om hoeveel catch-alls van Slebos gaat het? Wat waren de bestemmingslanden? Was er sprake van andere bedrijven? Om hoeveel, welke bedrijven en aard van de producten gaat het? Naar welke landen wilden deze bedrijven exporteren?


3. Herinnert u zich uw antwoord op vraag 2? Betekent uw antwoord dat tot nu toe de Pakistaanse regering tav de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij het netwerk van Khan nog niet aan de orde heeft gesteld? Zo nee, ten aanzien van welke personen heeft de Pakistaanse regering informatie aan de Nederlandse regering verstrekt en wat heeft de regering met de Pakistaanse informatie gedaan?


4. Herinnert u zich uw antwoord op vraag 3 en 4? Betekent uw antwoord dat er vanaf 1998 aan S. geen enkele exportvergunning meer verstrekt is? Zo nee, in hoeveel gevallen is er wel een vergunning aan S. verstrekt, om welke producten ging het, en naar welke landen? (3)


5. Herinnert u zich uw antwoord op vraag 6? In hoeveel gevallen, hebben Nederlandse bedrijven met een exportvergunning geleverd aan Khan Research Labaratories? Om welke producten ging het? Kunt u binnen drie weken een volledig overzicht geven van alle leveringen van Nederlandse bedrijven aan Khan Research Labaratories vanaf 1998?


6. Heeft u tijdens de gesprekken met de Pakistaanse regering jl. over Slebos gesproken en de relatie van Nederlandse bedrijven met het smokkelnetwerk van Khan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was het resultaat van deze gesprekken? Wilt u de inhoud van de gesprekken aan de Kamer doen toekomen?


7. Wilt u de vertrouwelijke notitie van de minister van Economische Zaken zoals toegezegd in de beantwoording van vraag 3 (2030408170) binnen 1 week naar de Kamer doen toekomen?