Provincie Noord-Brabant


Statenvoorstel voor definitieve benoeming

Ellen Wöltgens voorgedragen als griffier


De selectiecommissie uit Provinciale Staten van Noord Brabant, onder voorzittersschap van de Commissaris van de Koningin mevrouw J.R.H. (Hanja) Maij-Weggen, doet een unanieme voordracht tot benoeming van mevrouw drs. E. (Ellen) Wöltgens als griffier van Provinciale Staten.

De benoeming vindt plaats in de vergadering van Provinciale Staten op 26 maart 2004.

Met de voordracht van Ellen Wöltgens nadert de kwartiermakersfase waarin mevrouw drs. M.A. (Marijke) van Hees als tijdelijke griffier-kwartiermaker optrad zijn einde. De nieuwe griffier start haar werkzaamheden per 1 juni 2004.

Ellen Wöltgens is sociaal-geograaf en werkt momenteel als senior beleids-adviseur bij de gemeente Roosendaal. Zij vervulde diverse functies bij de verschillende overheidsorganisaties, zoals Rijkswaterstaat, het intergemeentelijk samenwerkingsverband Midden-Brabant en de gemeente Roosendaal.
Ellen Wöltgens heeft langdurige ervaring in de provinciale politiek. Zij was van 1987 tot 1999 lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant voor de PvdA. Namens Provinciale Staten was zij Commissaris bij het Havenschap Moerdijk en zij was van 1996 tot 1999 voorzitter van de Statencommissie voor Volksgezondheid en Maatschappelijke Dienstverlening. Als bestuurder heeft zij zich ingezet voor verschillende maatschappelijke instellingen o.a. op het terrein van de volkshuisvesting en het jeugdbeleid.


Ellen Wöltgens is 47 jaar oud, en woont in Roosendaal.Provincie Noord-Brabant