Openbaar Ministerie

Den Haag, 11 maart 2004

Rijksrecherche opent hoofdkantoor in Den Haag

Het nieuwe hoofdkantoor van de Rijksrecherche - de opsporingsdienst die integriteitsonderzoek doet binnen de overheid- is vandaag officieel geopend aan de Kanonstraat in Den Haag. Met de verplaatsing van het kantoor van Tiel naar Den Haag is er een einde gekomen aan een reeks van verhuizingen als gevolg van de reorganisatie van de Rijksrecherche.
De opening werd verricht door de voorzitter van het College van procureurs generaal, de directeur generaal rechtshandhaving van het ministerie van Justitie en de directeur van de Rijksrecherche.

In de afgelopen periode is het aantal vestigingen van de Rijksrecherche verminderd van zes naar drie. Naast het hoofdkantoor in Den Haag zijn er nog twee regiokantoren in Zwolle en Den Bosch. In Den Haag zijn naast onderzoeksteams enige specialistische eenheden ondergebracht, alsmede stafdiensten en directie. In het nieuwe gebouw in Den Haag werken zo'n zeventig mensen.