MEGAPOOL

Revitalisering en herstructurering Megapool

Apeldoorn, 11 maart 2004

Megapool, één van de toonaangevende winkelketens in Nederland op het gebied van de consumentenelektronica, gaat haar formule en organisatie herstructureren.

Deze herstructurering is gericht op een revitalisering van de formule en een ingrijpende aanpassing van de organisatie. Hiertoe is besloten omdat door marktomstandigheden de resultaten van Megapool onder druk zijn komen te staan.
De huidige markt voor consumentenelektronica heeft onder andere te maken met:

-achterblijvende consumentenbestedingen door een afnemend consumentenvertrouwen en

-een toenemende branchevervaging binnen dit marktsegment. Deze ontwikkelingen hebben niet alleen een negatief effect op de omzet, maar zetten ook de marges onder druk.

De aanpassing van de organisatie moet leiden tot een structurele reductie van de kosten en een blijvend resultaatherstel. Over het aantal arbeidsplaatsen dat door deze voorgenomen herstructurering komt te vervallen vindt nog overleg plaats. De plannen zijn voor advies aan de Ondernemingsraad voorgelegd. Met de Ondernemingsraad en de vakbonden wordt overleg gevoerd over een sociaal plan. Het personeel is inmiddels over het herstructureringsplan geïnformeerd.

Naast de kostenverlagende maatregelen zijn commerciële plannen uitgewerkt die gericht zijn op een revitalisering van de huidige Megapool formule en op een herstel van de marktpositie.

Megapool is één van de marktleiders op het gebied van consumentenelektronica zoals: KTV, audioapparatuur, wasautomaten, drogers, PC's en telecom-apparatuur.
Megapool heeft 126 winkels in Nederland, waarvan 47 winkels worden geëxploiteerd door franchisenemers.
De distributiecentra zijn gelegen in Ede en Tiel. Het hoofdkantoor is gevestigd in Apeldoorn. In totaal zijn bij Megapool ca. 1100 personen werkzaam.