Politie Gelderland-Zuid


+ Korpsstaf

Datum Nijmegen, donderdag 11 maart 2004[pic]donderdag 11 maart 2004 
                                   
Van  Piet Versteegt, GSM-nummer 06.53 71 55 65 / afdeling     
   Communicatie                          

Nijmegen, donderdag 11 maart 2004.


Gevonden lichaam zeer waarschijnlijk Hennie Klein Overmeen


Het op dinsdag 9 maart in een bosperceel langs de Weg door Jonkerbos aangetroffen lichaam is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de sinds 4 december vermiste Hennie Klein Overmeen.
Bij het onderzoek aan het lichaam is vastgesteld dat hij door een misdrijf om het leven is gebracht.
Door de officier van justitie is een DNA-onderzoek gelast teneinde volstrekte duidelijkheid te verkrijgen omtrent de identiteit van het gevonden lichaam.Postbus 9109
6500 HL Nijmegen
Telefoon (024) 327 60 05
Fax (024) 327 63 39 ---- --