MKB-Nederland

11-03-2004 Fiscaal beleid is een kermis

Hoogleraar Sjaak Jansen hekelt de inconsistentie en ondoorgrondelijkheid van de Nederlandse belastingplannen. Maatregelen zijn nauwelijks ingevoerd of er komt alweer andere, nog ingewikkelder regelgeving overheen. Met als resultaat dat geen mens het meer kan volgen. Jansen, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, doet deze uitspraken in het maartnummer van Ondernemen!, van MKB-Nederland.

Jansen stelt dat het fiscale beleid de afgelopen tien jaar zó vaak is veranderd, dat belastingplichtigen - particulieren en ondernemers - het allemaal niet meer begrijpen. Nieuwe maatregelen zijn bovendien vrijwel altijd ingewikkelder dan bestaande. Uit angst voor misbruik of oneigenlijk gebruik timmert de fiscus volgens de hoogleraar alles dicht.

Het gevolg is regelgeving die een hoge mate van overkill bevat. Kijkend naar het fiscale beleid voor het bedrijfsleven hekelt de hoogleraar onder meer de afschaffing van de bijzondere tarieven voor ondernemers in de drie jaar geleden ingevoerde Wet IB 2001. Dit beoordeelt hij als zonder meer onrechtvaardig, particulieren hebben nu meer voordelen dan ondernemers.

Ook de vennootschapsbelasting vertoont inmiddels trekken van ondoorgrondelijkheid en overkill, zegt Jansen. Vooral de renteaftrekregelingen betitelt hij als een crime, waarvan bijna niemand meer weet hoe het in elkaar zit. Fiscale hobbels zijn er verder bij de doorschuiffaciliteiten in de regels voor bedrijfsoverdracht.

Zorgen maakt Jansen zich over de organisatie van de Belastingdienst. Die verkoopt de vergaande automatisering onder het mom van vermindering van administratieve lasten. Maar de echte reden is dat de Belastingdienst goedkoper en efficiënter wil werken en over zoveel mogelijk elektronische data wil beschikken. Hij hekelt voorts de slechte toegankelijkheid van de dienst.
Voor meer informatie : A. Vermeulen
persbericht-jansen+bijlage.pdf

© MKB-Nederland, 2003