Gemeente Almere

Start aanleg Ballcourt:
Tussen de Vaarten jongerenvoorziening rijker

Deze week is begonnen met de aanleg van een Ballcourt in de groenstrook tussen de Tussenring en de Meindert Hobbemastraat (tussen het fietspad en de Tussenring in). Deze Ballcourt is vooral bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar, en leent zich uitstekend voor voetbal en bastketbal. Om de bal in het spel te houden wordt het speelveld omsloten door hoge hekken.

Het idee voor een ballcourt is tot stand gekomen in goed overleg met jongeren uit Tussen de Vaarten. Na een lange aanloopperiode van overleg met onder meer De Schoor, politie, bewonersorganisaties en van voorbereiding en, soms langdurige, (bouw)vergunningsaanvragen, staat de oplevering nu gepland voor eind april / begin mei.

De Ballcourt betekent de derde volwaardige jongerenvoorziening in de wijk. Tezamen met de voetballocatie bij de Vrijheidsdreef en de skatevoorziening langs de Hoge Vaart wordt een compleet aanbod van jongerenvoorzieningen gerealiseerd in Tussen de Vaarten. Inwoners kunnen voor meer informatie terecht bij het stadsdeelkantoor Stad Oost, tel. (036) 548 69 00.