Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwsbericht, 11-3-2004

Hoogervorst: geen vermenging reguliere en alternatieve geneeswijzen

Minister Hans Hoogervorst vindt vermenging tussen reguliere en alternatieve methodes in de gezondheidszorg ongewenst. Hij zei dat vandaag op het KNMG-congres Arts en openheid in Rotterdam.

Hoogervorst is ervan overtuigd dat de grote meerderheid van de homeopathische artsen geen schade toebrengt aan de patiënt en dat deze artsen doorgaans integer te werk gaan. De geneeskunde moet echter aan de hoogste eisen voldoen en gebaseerd zijn op 'hard wetenschappelijk bewijs'. Daarom is een vermenging met de alternatieve geneeskunde niet gewenst.

De minister wijst in zijn speech op het programma 'Sneller Beter' dat als uitgangspunt heeft met de huidige financiering betere zorg te leveren. "Dat kun je onder meer bereiken door het werken op basis van standaarden en protocollen en door het verspreiden van goede voorbeelden. Ook dát is een vorm van openheid: hou het goede niet alleen voor jezelf, maar laat anderen meeprofiteren."
* Speech - Vermenging alternatieve en reguliere geneeswijzen is ongewenst
Vermenging alternatieve en reguliere geneeswijzen is ongewenst Speech, 11-3-2004

* Externe link - Snellerbeter.nl
Snellerbeter.nl
Externe link