Veilig Amsterdam


Politie Amsterdam-Amstelland - Verhaal protectiegeld verzonnen

11/03/2004 - Het verhaal dat veel ondernemers in winkelcentrum de Amsterdamse Poort protectiegeld aan criminelen betalen, blijkt te zijn verzonnen. Eind vorig jaar meldde een winkelier via de media dat hij protectiegelden betaalde en dat tien andere ondernemers medeslachtoffer waren van deze afpersingspraktijken.

De politie nam de zaak uiterst serieus, maar uit onderzoek kwamen geen aanknopingspunten naar voren. De ondernemer werd uitgenodigd om aangifte te doen. Dit weigerde hij. De winkelier legde wel een verklaring af, waarbij hij de naam van de afperser noemde. Andere ondernemers werden ook gevraagd aangifte te doen, maar niemand meldde zich bij de politie. Ook van de mogelijkheid om anoniem aangifte te doen via het meldpunt M werd geen gebruik gemaakt.

Enige tijd later werd de vermeende afperser gearresteerd op de luchthaven Schiphol. Hij verklaarde dat de ondernemer hem had ingehuurd om beveiligingswerkzaamheden uit te voeren. Rechercheonderzoek en getuigenverklaringen bevestigden dit verhaal. De betrokken ondernemer zit inmiddels in het buitenland. Het vermoeden bestaat dat hij met zijn actie de publieke opinie wilde bespelen en zo maatregelen wilde afdwingen. De vermeende afperser overweegt aangifte te doen wegens smaad.