COLLEGE TOEZICHT ZORGVERZ.
http://www.ctz.nl

Ziekenfondsen moeten verzekerden beter informeren over prestaties in hun

2004/5

Diemen, 11 maart 2004

De informatie van ziekenfondsen stelt (potentiële) verzekerden onvoldoende in staat tussen de verschillende verzekeraars een weloverwogen keuze te maken. Ziekenfondsen kunnen vooral meer communiceren over de prestaties in hun dienst-verlening. Dit concludeert het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) in zijn onlangs verschenen onderzoek 'Informatie en verzekerden.

De conclusies van dit onderzoek zijn gebaseerd op een deelwaarneming bij acht ziekenfondsen. Het CTZ onderkent dat het zorgverzekeringsstelsel ingewikkeld is en lastig uit te leggen is aan niet-ingewijden.

In het rapport stelt het CTZ dat ziekenfondsen hun verzekerden in ruime mate voorzien van informatie over hun rechten en plichten. Het CTZ stelt tevens dat ziekenfondsen de informatieverstrekking over hun dienstverlening beter op de wensen en ervaringen van verzekerden moeten afstemmen. Ziekenfondsen kunnen hun verzekerden effectief bij het verstrekken van informatie betrekken met behulp van bijvoorbeeld klantenpanels en benchmarkonderzoek.

Ziekenfondsen kunnen (potentiële) verzekerden meer inzicht geven in hun prestaties; aan de hand hiervan is de dienstverlening van de verzekeraars onderling beter te vergelijken. Ziekenfondsen dragen een eigen verantwoordelijkheid om hierover in begrijpelijke bewoordingen met verzekerden te communiceren. Zij kunnen in dit verband minder spreken in termen van inspanningsverplichtingen - bijvoorbeeld om wachttijden te verkorten - en daardoor meer concrete toezeggingen doen. Overigens is het CTZ van mening dat verzekerden voor het vergaren van informatie ook een eigen verantwoordelijkheid dragen.

Voor verzekerden is de samenhang tussen de wettelijke en de aanvullende verzekeringen vaak lastig te duiden. Het CTZ vindt het van groot belang dat ziekenfondsen in alle reclame-uitingen duidelijk maken dat zij-anders dan bij de Ziekenfondswet - voor de aanvullende verzekering niet verplicht zijn verzekerden te accepteren en dat afzonderlijke acceptatievoorwaarden gelden. Risicoselectie in de aanvullende verzekering heeft immers directe gevolgen voor de mogelijkheden van verzekerden om van ziekenfonds te veranderen.

Noot voor de redactie/