Time : 4:49:54 PM
Date : Thursday, March 11, 2004
Sender Name: Koning Boudewijnstichting - Fondation Roi Baudouin

In Brussel werden voorstellen geformuleerd om Mitrovica (Kosovo) te redden uit een situatie die onhoudbaar is voor de bevolking en gevaarlijk voor de hele regio

Een ongewijzigde situatie in Mitrovica zou niet alleen de stabiliteit van Kosovo maar van de hele Balkan bedreigen. Het verdeelde Mitrovica (100.000 inwoners in 1991) gaat gebogen onder zeer zware spanningen tussen de Albanese en Servische gemeenschappen, en dit in een rampzalige economische context.

Een oplossing voor Mitrovica zou een terugkeer betekenen naar normale en aanvaardbare leefomstandigheden voor de bevolking. Het zou het herstel betekenen van gunstige democratische, politieke en economische omstandigheden voor Kosovo en voor deze hele Europese regio.

Zo luidde vandaag donderdag 11 maart in Brussel de dubbele boodschap bij de opening van een politieke ontmoeting die was georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting en het European Stability Initiative (ESI). De ontmoeting vond plaats in aanwezigheid van de eerste minister van Kosovo, Basham Rexhepi, de Servische afgevaardigde Oliver Ivanovic, de VN-bestuurder van Mitrovica, Mina Järvenpää, en vertegenwoordigers van de talrijke Europese en internationale medespelers (regeringen, gezantschappen, denktanks).

Het ESI kreeg op deze ontmoeting de gelegenheid om zijn voorstellen te formuleren voor de toekomst van Mitrovica. Hieraan ging een 18 maanden durend onderzoek op het terrein vooraf. Het ESI hoopt dat zijn voorstellen als model voor heel Kosovo kunnen dienen.

Drie assen werden uitgezet:


1. Het opzetten van een systeem dat de eigendomsrechten herstelt. Dit moet nog dit jaar de terugkeer mogelijk maken van de onteigende bewoners naar hun huizen.
Het ESI stelt hiertoe de oprichting voor van een 'Lokale Task Force voor de Terugkeer en de Wederopbouw', naar het model van de instelling die, dankzij internationale steun, al goed functioneert in Bosnië-Herzegovina.


2. De ontwikkeling van een parallelle strategie voor de sociale en economische ontwikkeling van Mitrovica en Zvecan, de twee stadsdelen, en dit door de ontwikkeling van een gemeenschappelijk ontwikkelingsagentschap en een 'Task Force', die zich inzetten voor de heropleving van het uitgestrekte mijnbouw- en industriecomplex van Trepca.


3. De overdracht van het huidige, door de Verenigde Naties over Mitrovica-Noord uitgeoefende gezag (het deel met een Servische meerderheid) naar een multi-etnisch stadsbestuur dat zowel Mitrovica als Zvecan bestuurt.

Voorzitter Gerald Knaus van het ESI benadrukte dat de internationale gemeenschap zich dringend voor deze zaak moet inzetten. 'De ondergang van Mitrovica zou grote instabiliteit teweegbrengen in de Balkan.'

De eerste minister van Kosovo Rexhepi reageerde positief op de voorstellen. Hij noemde ze 'ernstig'. Ook hij is van oordeel dat een status-quo niet vol te houden is. Hij drong aan op de noodzaak van internationale investeringen. Zonder blijven alle inspanningen vruchteloos. Hij wil ook internationale garanties, in de eerste plaats van de Europese Unie en de Verenigde Staten. 'Ik zal dit initiatief op lokaal niveau energiek steunen, op voorwaarde dat het, via investeringen, de steun geniet van de internationale gemeenschap. Dit initiatief is een teken van hoop voor Mitrovica, dat vandaag op een spookstad gelijkt.'

De Servische afgevaardigde Oliver Ivanovic erkende de waarde van de analyse en de ernst van de situatie, maar bleek veel gereserveerder met betrekking tot het aandeel van de internationale garanties: 'Laat ons de bewoners maar zelf het project uitvoeren, wij moeten ze niet afhankelijk maken van internationale projecten.' De heer Ivanovic suggereerde ook dat voor hem de eenmaking van de stad niet de eerste prioriteit is.

De talrijk opgekomen politieke en diplomatieke observatoren konden nota nemen van de voorstellen van het European Stability Initiative. Zij zijn overtuigd van de urgentie van een initiatief ten gunste van Mitrovica. Nu is het aan de Kosovaarse autoriteiten en de internationale instanties om de voorstellen in daden om te zetten.

Zie voor meer informatie over het ESI en zijn voorstellen: www.esiweb.org

Perscontact:
Jean-Paul Collette - Communicatieverantwoordelijke Koning Boudewijn Stichting
Tel. 32-2-549 02 78 - 0474-99 70 75
collette.j@kbs-frb.be
www.kbs-frb.be