Gemeente Grave

Richtlijnen voor modeshows

Vertonen van kleding en schoeisel aan richtlijnen gebonden

Voor het houden van modeshows of het vertonen van mode op het gebied van kleding of schoeisel is toestemming van de gemeente nodig. Hetzelfde geldt voor het vertonen van waren uit andere branches die bestemd zijn voor de verkoop.

Toestemming
Als u als ondernemer ergens - bijvoorbeeld in een horecagelegenheid - een modeshow wilt organiseren op het gebied van kleding of schoeisel of u wilt andere goederen of waren vertonen die bestemd zijn voor de verkoop dan dient u daarvoor de toestemming te hebben van de gemeente. Deze toestemming dient u tenminste vier weken voor de datum van de geplande vertoning aan te vragen.

Drank- en horecawet
Organiseert u een modeshow of iets dergelijks dan mag bij een dergelijke show geen verkoop van de getoonde goederen of waren plaatsvinden als deze verkoop zich afspeelt in een horecagelegenheid. U kunt daar echter wel ontheffing voor vragen (artikel 44 van de Drank- en horecawet). Ook mag - op grond van de Verordening winkeltijden gemeente Grave 1996 - geen verkoop plaatsvinden na 22.00 uur. Ook hiervoor kunt u echter - op grond van artikel 9 van deze verordening - ontheffing vragen bij het college van burgemeester en wethouders.

Informatie
Wilt u meer weten over dit onderwerp of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact op mevrouw J. Moors, bureau Algemeen Juridische Zaken en Voorlichting, telefoon 477237.