Gemeente Doorn


Milie / week 11

Paddentrek
In verband met de jaarlijkse paddentrek geldt gedurende de periode begin maart tot en met begin april voor het gemotoriseerd verkeer overdag een beperkte tijdelijk adviessnelheid van 30 km per uur op de Molenweg en de Hydeparklaan. Na zonsondergang tot zonsopkomst is de Hydeparklaan voor het verkeer geheel afgesloten. De padden verlaten dan hun winterverblijfplaats en gaan op weg naar water rondom Hydepark en de Molenweg om te paren. Als de eerste weken van maart erg koud zijn, kan de periode worden verlengd tot half april. Uw medewerking kan een hoop paddenlevens sparen.