CNV BEDRIJVENBOND

CNV Havens dwingt premievrijpensioen af bij P&O Nedlloyd

Werknemers P&O Nedlloyd content met premievrije pensioen

Het pensioen bij P&O Nedlloyd blijft premievrij. De leden van CNV Havens hebben vanmiddag ingestemd met dit resultaat uit de cao-onderhandelingen. Onderhandelaar Rob Vlietman had namens de bond deze nonpremie bedongen omdat het najaarsakkoord al noopte tot zeer geringe andere financiële eisen.

P&O Nedlloyd was aanvankelijk niet genegen om de werknemerspremie voor zijn rekening te nemen. Vlietman: 'Maar omdat we vanwege het najaarsakkoord verder alleen maar iets eenmaligs konden afspreken qua loonontwikkeling, was dit wel het minste wat het bedrijf kon doen. De weigering van P&O Nedlloyd was daarom voor ons onbespreekbaar.' Voor wat betreft de eenmalige uitkering is afgesproken dat de medewerkers per 1 maart 2004 eenmalige een uitkering krijgen van
1.000, 925, 775 of 250 euro. Een en ander is afhankelijk gesteld van hun prestatiebeoordeling over 2003.

Voor nadere informatie
Rob Vlietman (vakgroepbestuurder): 06 - 53 68 33 35 Wouter de Jong (persvoorlichter): 030 - 6 348 243 / 06 - 53 19 22 66

Houten, 11 maart 2004

11 mrt 04 17:25