Time : 11:54:40 AM
Date : Thursday, March 11, 2004
Sender Name: FAVV-AFSCA

FAVV: BSE : Stand van zaken - 4de geval in 2004

Een nieuw BSE geval werd aangetoond in een slachthuis bij een zwart witte melkkoe. Dit rund werd geboren op 16/07/1996 en verbleef tot 08/12/1998 in een melkveebedrijf gelegen te MOHIVILLE in de PROVINCIE NAMEN; dit bedrijf heeft een veestapel van 313 runderen.

Het positieve dier heeft daarna in twee andere bedreven gelegen te MARCHOVELETTE, ook in de PROVINCIE NAMEN, verbleven.

Het epidemiologisch onderzoek heeft 11 dieren behorend tot de cohorte van het positieve dier geïdentificeerd. Na het schatten van hun waarde zullen ze naar het destructiebedrijf gebracht worden om daar gedood te worden en nadien verbrand. Hiervan zullen de runderen ouder dan vierentwintig maanden eveneens de opsporingstests voor BSE ondergaan.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voert op systematische wijze snelle tests uit voor de opsporing van boviene spongiforme encefalopathie (BSE) :


- in de slachthuizen, alle voor menselijke consumptie geslachte runderen ouder dan dertig maanden en alle noodslachtingen van runderen ouder dan vierentwintig maanden ;


- in de destructiebedrijven, alle kadavers van runderen ouder dan vierentwintig maanden.

Naast deze bewaking met snelle tests, verzekert een epidemiologische bewaking de opsporing van BSE bij levende dieren op de boerderijen, op de veemarkten en bij aankomst in de slachthuizen. Elk rund dat zenuwstoornissen vertoont waaruit de ziekte zou kunnen blijken of waarvan de oorzaak onbekend is, wordt beschouwd als verdacht van BSE en wordt aan de diagnosetests onderworpen.

Sinds 1997, werden in ons land 122 gevallen van BSE ontdekt.

Een stand van zaken van het aantal dieren dat in België onderworpen werd aan de snelle tests in het kader van onderscheiden bewakingsprogramma's, en die als verdacht of positief voor BSE bevonden werden, kan geraadpleegd worden op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (www.favv.be) onder de rubriek : Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Dierziekten > BSE.

contactpersoon voor de pers: pascal houbaert 0475 20 66 73

URL: http://www.favv.be