Time : 5:34:54 PM
Date : Thursday, March 11, 2004
Sender Name: FAVV-AFSCA

FAVV: aviaire influenza in Canada

Naar aanleiding van het bekend worden van een geval van hoog pathogene aviaire influenza in British Columbia, Canada, heeft de Europese Commissie met onmiddellijke ingang (11 maart 2004) de invoer verboden van:


· levend pluimvee, siervogels, loopvogels, eendagskuikens en broedeieren,

· vers vlees en vleesbereidingen van pluimvee en loopvogels, verse consumptie-eieren.

Dit verbod geldt voor gans Canada en blijft van kracht tenminste tot en met 6 april 2004.
Het hoog pathogene influenza virus kwam aan het licht na bijkomend onderzoek op stalen afkomstig van het bedrijf waar half februari een laag pathogene vorm van aviaire influenza werd ontdekt. Beide vormen waren aanwezig op hetzelfde bedrijf. De hoog pathogene vorm is enkel in een stal met jongere dieren terug gevonden. Zowel de hoog als de laag pathogene vorm zijn van de H7N3-stam. Dit is een andere stam als de hoogpathogene stammen die in Azië en de Verenigde Staten (Texas) circuleren. Van de H7N3-stam zijn geen gevallen van overdracht op de mens bekend. Desalniettemin is voorzichtigheid geboden. Het fok- en vleeskuikenbedrijf was na het ontdekken van het laag pathogene influenzavirus reeds opgeruimd.
Het FAVV heeft inmiddels de recente invoer van vogels, pluimvee en pluimveeproducten vanuit Canada gecontroleerd. Er zijn er geen geweest.
Hoewel er geen tot nu toe indicaties zijn dat dit vogelpestvirus (H7N3) bij de mens ziekte kan veroorzaken raadt de Minister Demotte reizigers naar Canada aan om:

· contact met pluimvee, vogels en varkens te vermijden
· contact met uitwerpselen van vogels te voorkomen
· op te letten met het bezoeken van markten (waar pluimvee of vogels worden verkocht)

· elementaire hygiëneregels te respecteren (wassen, douchen), zeker na contact met pluimvee

· geen dierlijke producten vanuit het bezochte land mee terug te nemen naar België

· gedurende 4 dagen na terugkeer ieder contact met pluimvee in België te vermijden

· consumptie van gekookte of gebakken kip en eieren (>70°C) is ongevaarlijk

Deze maatregelen moeten voorkomen dat mensen het virus meebrengen naar België.

contactpersoon voor de pers: pascal houbaert 0475 20 66 73

URL: http://www.favv.be