VERENIGING VNO-NCW

VNO-NCW: stroomnetten niet losmaken van energiebedrijven

DEN HAAG, 11 MAART 2004 - Nederland loopt een groot risico om voor energie een duurte-eiland te worden in Europa, als wordt besloten nu te privatiseren en daarbij de distributienetten los te maken van de energiebedrijven. De ondernemingsorganisatie VNO-NCW dringt er vandaag bij minister Brinkhorst van Economische Zaken per brief op aan om éérst de belofte van een geliberaliseerde Europese elektriciteitsmarkt waar te maken. Dat betekent dat er geen eenzijdige, nationale onomkeerbare stappen moeten worden gezet met afscheiding van distributienetten en privatisering.

De minister komt binnenkort met zijn visie over (verdere) liberalisering en privatisering van de energiesector. VNO-NCW wijst er op dat zakelijke afnemers tot op heden onvoldoende hebben kunnen profiteren van de liberalisering van de energiemarkt in Noordwest Europa.

Nationale stappen met afscheiding van distributienetten en privatisering zetten de deur wagenwijd open voor overname van nu nog Nederlandse energiebedrijven en levering van electriciteit door buitenlandse stroomgiganten. Zolang er voor afnemers geen reële mogelijkheid is om elders in Europa goedkopere stroom te in te kopen, is de kans levensgroot aanwezig dat we te maken krijgen met blijvend hoge stroomprijzen in Nederland. Dat schaadt de concurrentiepositie van het internationaal opererende bedrijfsleven. Buitenlandse stroomgiganten met een sterke marktpositie aan weerszijden van de nationale grenzen hebben immers geen belang bij verbinding van nationale deelmarkten tot één Europese markt. Zo worden Nederlandse ondernemingen en consumenten de gevangene van prijsverschillen die door de marktpositie van buitenlandse stroomgiganten op de gescheiden nationale markten in stand kunnen worden gehouden.

Keuzes over de structuur van de elektriciteitsmarkt, met als kern de mate van afscheiding van de elektriciteitsnetten van de energiebedrijven, kunnen uitsluitend op EU-niveau worden gemaakt. Een concurrerende Europese energiemarkt ontstaat niet als Nederland een eigen weg gaat en de Nederlandse markt door buitenlandse spelers laat overnemen, terwijl de buitenlandse markten voor Nederlandse afnemers potdicht blijven.

Minister Brinkhorst moet het EU-voorzitterschap aangrijpen om de gebrekkige liberalisering aan de kaak te stellen en een Europees afgestemd beleid en toezicht over de vrije toegang van netten zonder belemmeringen verder te ontwikkelen. Een integraal privatiseringsdebat kan volgen na een deugdelijke liberalisering op Europees niveau.

Voor inlichtingen:
VNO-NCW Media en Parlement 070 3490 167.

11 mrt 04 17:45