Gemeente Breda

Persberichten

11-03-2004

Minder auto-inbraken in 2003

In vergelijking met 2002 is het aantal auto-inbraken vorig jaar verminderd met 675 (13%). In 2003 werden in Breda 4.595 aangiften van auto-inbraak gedaan. Het jaar daarvoor waren dat er nog 5.270. In de maanden september tot en met december daalde het aantal aangiften spectaculair: met 50% ten opzichte van 2002.

In november 2003 zijn gemeente en politie in het centrumgebied gestart met het preventieproject 'Niets er inNiets eruit!'. Met het project willen gemeente en politie automobilisten bewust maken van het feit dat er niet in auto's wordt ingebroken als er geen buit in ligt. Tijdens het project hebben gemeentelijke stadswachten met regelmaat op hotspots flyers uitgedeeld. Er zijn ook folders en posters verspreid en via drievlaksborden, spandoeken en publicaties in diverse media werd de campagne onder de aandacht van bewoners gebracht. Uit de evaluatie van het project is gebleken, dat 70% van de autobezitters geen buit in het zicht liet liggen, terwijl 29% dat wel deed. Eén procent van de automobilisten had de auto niet afgesloten.

De politieteams Centrum, Zuidoost en Tuinzigtlaan kregen vorig jaar de meeste aangiften: respectievelijk 1.805, 930 en 919. Bij het bureau Vlaanderenstraat waren dat er 629 en bij Prinsenbeemden 288. Toch waren het de werkgebieden van de teams Centrum, Zuidoost en Prinsenbeemden waar het aantal aangiften ten opzichte van 2002 het meest afnam (met respectievelijk 427, 313 en 135). Wat de hotspots betreft was die afname het grootst aan de Nieuwe Prinsenkade (69), de Markendaalseweg (64), de Adriaan van Bergenstraat (61), de Lunetstraat (43), de Oede van Hoornstraat (42) en de Concordiastraat (32).

Om het aantal auto-inbraken nog verder te verminderen, krijgt het project 'Niets er in..Niets er uit!' een vervolg. Tot de zomer zijn er vaker controles in het centrum en in Tuinzigt en Zuidoost, want in deze laatste twee wijken zijn, zoals aangegeven, automobilisten vaker slachtoffer van een auto-inbraak dan in andere delen van de stad. Het extra oogje in het zeil is er vooral op piekdagen. De controleurs attenderen automobilisten ook persoonlijk of via flyers op eventueel achtergebleven spullen en niet afgesloten portieren. Verder ontvangen alle parkeervergunninghouders, zo'n 4.500 in totaal, een speciale preventiehanger. Dit is een gele, fluoriserende kaart, waarop staat dat er niets kostbaars in de auto ligt. Voor alle overige autobezitters ligt de gele kaart gratis klaar bij het parkeerbedrijf aan de Fellenoordstraat, in de parkeergarages, bij de balie voorlichting in het Stadskantoor, bij het deelstadskantoor Ulvenhout, de politiebureaus en de bibliotheken.

Breda, 11 maart 2004