Gemeente Hulst


Persbericht - 11.03.2004

WOZ-taxateurs weer op pad.

De komende maanden wordt een groot deel van de woningen en bedrijven in de gemeente Hulst bezocht door een taxateur. Dit heeft te maken met de Wet Waardering onroerende zaken (WOZ). Op basis van deze wet wordt iedere 4 jaar de waarde van alle woningen en andere onroerende zaken bepaald.

Deze taxaties gebruikt de gemeente voor de heffing van de aanslag onroerende-zaakbelasting. Daarnaast wordt de waarde door de Rijksbelastingdienst gebruikt voor de heffing van de inkomstenbelasting in het algemeen en voor het bepalen van het eigen woningforfait en de vermogensrendementsheffing. Ook het Waterschap Zeeuwsch-Vlaanderen gebruikt de waarde voor de omslag gebouwd.

De gemeente Hulst heeft taxatiebureau Smolders & de Kind BV ingeschakeld om de taxaties voor het komende WOZ-tijdvak te verrichten. De verwachting is dat de nieuwe waarde - overeenkomstig een op handen zijnde wetswijziging - zal gelden van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006. Daarbij zal 1 januari 2003 de waardepeildatum zijn.

De gemeente stelt de eigenaars/bewoners via een brief op de hoogte als aan hun pand een bezoek zal worden gebracht door de taxateur. Daarin staat ook wanneer het bezoek plaatsvindt. De taxateur draagt een legitimatiebewijs van de gemeente bij zich waaruit blijkt dat hij de taxaties voor de gemeente Hulst verricht.
Het tijdstip dat op de brief staat vermeld kan niet worden gewijzigd. Indien de taxateur niemand thuis treft, dan laat hij/zij een niet-thuiskaartje achter. Hierop staat vermeld of de taxateur inpandig opname alsnog noodzakelijk vindt. In dat geval en ook voor overige vragen kan men contact opnemen met het taxatiebureau op tel. 0115-622500.

De nieuwe WOZ-waarde wordt begin 2005 schriftelijk bekend gemaakt. Vooraf wordt geen informatie verstrekt omtrent de waarde van panden.

Voor nadere informatie kan men terecht bij het team Belastingen van de gemeente Hulst op tel. 0114-389412.

---