Gemeente Hulst


Persbericht - 11.03.2004

Opplusdag in Vogelwaarde

Op donderdag 1 april 2004 worden in Vogelwaarde de mouwen opgestroopt. Die dag staat daar namelijk de zogenaamde opplusdag op het programma.

Tijdens deze opplusdag gaat de gemeente in samenwerking met de Dorpsraad Vogelwaarde een dag aan de slag in het dorp. Het is de bedoeling om in één dag het dorp zoveel als mogelijk op te frissen. Naast medewerkers van de gemeente en leden van de dorpsraad worden ook de leerlingen van basisschool De Schakel betrokken bij de opplusdag. Daarnaast wordt er ook een beroep gedaan op een aannemersbedrijf.

Op de actielijst van de opplusdag staan onder andere de verbreding van het voetpad in de Wilgenstraat, de reparatie van de asfaltering in de Bossestraat en het trottoir rondom de vijver in de Elzenstraat. Verder betreft het werkzaamheden zoals kleine herstellingen aan trottoirs, reparatie van hekwerk, snoeiwerk, etc.
De leerlingen van groep 7 en 8 van De Schakel zullen verschillende projecten uitvoeren, zoals onder andere het opruimen van zwerfvuil en het planten van bomen.

De totale lijst van werkzaamheden is terug te vinden op de website van de Dorpsraad : www.dorpsraadvogelwaarde.nl
Mocht men eventueel nog kleine wensen hebben, welke eventueel tijdens de opplusdag kunnen worden opgepakt, dan kunnen deze worden doorgegeven aan de dorpsraad. In overleg met de gemeente wordt dan bekeken of dit nog kan worden aangepakt op de opplusdag.

Op de opplusdag verzamelen alle helpende handen zich om 8.00 uur in het dorpscentrum aan de Populierenstraat te Vogelwaarde.
---

Gemeente Hulst Team Communicatie
Micaëla Van Bunder.
Tel : 0114-389136
Gsm : 06-51427331
Fax : 0114-314627
Email: mbe@gemeentehulst.nl