Gemeente Ambt Montfort


Verleende kapvergunning (Reutjesweg)

Bezwaren tegen de hieronder staande verleende kapvergunning kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6099, 6077 ZH St. Odiliënberg.
Het bezwaarschrift moet uw naam, uw adres, een datum en uw handtekening bevatten.
Verder vermeldt u in het bezwaarschrift duidelijk gemotiveerd waarom u tegen dit besluit bezwaar maakt.
Wanneer u van mening bent dat vanwege spoed niet op het besluit op uw bezwaarschrift gewacht kan worden, kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond verzoeken dit besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen.

Bekendmaking d.d. 4 maart 2004:

- Kapvergunning voor het kappen van één acacia aan de Reutjesweg 15 te St. Odiliënberg.
Kappen is noodzakelijk daar de boom op de perceelgrens staat en andere begroeiing hindert.