Gemeente Baarn

Donderdag 11 maart: wijkbijeenkomst Staatsliedenbuurt

04-03-2004

De Staatsliedenbuurt was van alle wijken als eerste aan de beurt. In september vorig jaar is in deze wijk al een schouw gehouden. Donderdag 11 maart a.s. organiseert de gemeente een wijkbijeenkomst in de Staatsliedenbuurt. Deze bijeenkomst vindt plaats om 20.00 uur in het zorgcentrum Santvoorde aan de Troelstralaan 1 te Baarn.

Onder leiding van Wethouder J. Glastra van Loon worden deze avond de uitkomsten bekend gemaakt van de onlangs gehouden enquête onder de bewoners. Bewoners kunnen deze avond vragen stellen en hun aandachtspunten voor de wijk naar voren te brengen. Het tweede deel van de avond is geheel gewijd aan het thema veiligheid en staat onder leiding van burgemeester drs. M.R.Th.J.G. Wolterink. Alle bewoners van de Staatsliedenbuurt zijn van harte welkom! Op basis van de wijkschouw, de enquête en de wijkavond, wordt een wijkplan opgesteld. In dit plan staat onder meer welke activiteiten in de wijk op korte-, lange- en middellange termijn plaatsvinden.

Goede respons enquête
Onlangs ontvingen alle bewoners van de Staatsliedenbuurt een enquête. Met deze enquête konden zij hun mening geven over onder andere het onderhoud van wegen, stoepen en het groen; voorzieningen in de wijk en de veiligheid. Van de bewoners heeft 25% de enquête ingevuld en teruggestuurd. De gemeente Baarn is verheugd over deze respons. De uitkomsten van de enquête zijn namelijk van belang om een wijkplan voor de wijk te kunnen maken. Grote ergernissen zijn hondenpoep en te hard rijden. Over het algemeen is men tevreden over het onderhoud. De vuilophaal scoort zelfs hoog.