Haagse Hogeschool

11 maart 2004

Haagse Hogeschool verslaat Oranje!

Het voetbalelftal van de Haagse Hogeschool heeft gisteravond, in een zeer aantrekkelijk duel, het Nederlands militair elftal met 3 tegen 1 verslagen. Na 20 minuten stond het 1 - 0 voor Oranje. Voor de rust werd het nog 1 1 door Jorge Gomes. In de 2e helft maakte Patrick Stapert 2 1 en maakte Vincent Krul de overwinning van de Haagse Hogeschool compleet door er 3 1 van te maken. Een prima wedstrijd in de voorbereiding op de inter-university World Cup die in oktober in Antwerpen plaats vindt.

11 maart 2004

Haagse opleiding werkt keihard aan verbetering

November 2003 heeft een visitatiecommissie alle opleidingen Bestuurskunde/Overheidsmanagement bezocht. Ook de Haagse Hogeschool kreeg een bezoek. Gisteren heeft de commissie haar bevindingen gepresenteerd in het visitatierapport De kunst van het balanceren. De commissie vindt dat de basis van de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de Haagse Hogeschool in orde is. Het programma voldoet aan de eisen die het hbo stelt, het onderwijs is naar behoren, de studenten komen na de opleiding goed aan het werk en de opleiding is relevant voor het werkveld. Toch zijn er ook onvoldoendes door de commissie uitgedeeld. De studie- en stagebegeleiding vindt zij onder de maat. De opleiding erkent dat de begeleiding van studenten bij Bestuurskunde/Overheidsmanagement de afgelopen periode minder aandacht heeft gekregen. Onder de vleugels van de opleiding zijn in 2003 de nieuwe opleidingen HBO-Rechten en Integrale Veiligheidskunde gestart, die zeer veel studenten aantrekken. Het grote succes is tegelijk ook oorzaak geweest voor een paar onvoldoende punten. De onverwacht grote groei zorgde voor een zware belasting van het docententeam. Dit probleem wordt op korte termijn opgelost door het aanstellen van circa twintig nieuwe docenten en mentoren met specifieke taken op het gebied van studiebegeleiding. Een andere onvoldoende kwam op het gebied van de borging van de kwaliteit. De commissie stelt vast dat er wel wordt geëvalueerd maar dat de opleiding de beschikbare kwaliteitsinstrumenten onvoldoende gebruikt om de onderwijskwaliteit te bewaken. Zij wil graag dat de opleiding werkt met toetsbare streefdoelen. Ook hiermee is de opleiding serieus aan de slag gegaan. Een kwaliteitsmedewerker is gestart met het vastleggen van procedures voor de bewaking van programmalijnen en de afstemming tussen verschillende curriculumonderdelen. Daarnaast is gestart met het betrekken van het werkveld bij de evaluaties. Tot slot concludeert de commissie dat de organisatie van de opleiding niet naar behoren functioneert. Om, met name administratieve, achterstanden in te halen en de opleiding beter te organiseren is een onderwijsondersteuningsbureau gestart. Dit bureau gaat, met extra menskracht, de organisatorische kant van de opleiding op zich nemen. Kortom, werk aan de winkel. De opleiding werkt met man en macht om van de uitgedeelde onvoldoendes op korte termijn voldoendes te maken.