Nationaal Restauratiefonds


PERSBERICHT

Hoevelaken, 10 maart 2004

Dordrecht en nationaal restauratiefonds starten gemeentelijk restauratiefonds

Op 11 maart aanstaande richt de gemeente Dordrecht een eigen Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht op. Uit dit nieuwe fonds verstrekt de gemeente laagrentende leningen voor de restauratie van monumenten. Daartoe gaat Dordrecht een samenwerkingsovereenkomst aan met het Nationaal Restauratiefonds, dat zal zorgdragen voor het beheer en de financiële afwikkeling. De overeenkomst wordt op 11 maart in het stadskantoor van Dordrecht ondertekend door de wethouder van Dordrecht, de heer A.T. Kamsteeg en door de heer H. de Boer, bestuurslid van het Nationaal Restauratiefonds.

In Dordrecht wordt de noodzakelijke restauratie van gemeentelijke monumenten gestimuleerd door de gemeente. Om de daarvoor beschikbare gemeentelijke middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten wordt nu naar analogie van het Nationaal Restauratiefonds een eigen Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht (GRD) opgericht. Dordrecht is daarmee, na Rotterdam, Deventer en Schiedam, de vierde gemeente in Nederland die gemeentelijke restauratiesubsidies vervangt door laagrentende financieringen.

Uit het GRD kan een eigenaar geen subsidie krijgen, maar een laagrentende lening voor een deel van de restauratiekosten. Het rentepercentage van deze lening ligt ongeveer 5% beneden de geldende marktrente. De financieringslasten blijven voor de eigenaar nagenoeg gelijk in vergelijking tot een subsidie plus een marktconforme lening. Echter, dankzij de rente en aflossing die terugkomen in het Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht kunnen met het hetzelfde geld steeds opnieuw gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden gerestaureerd worden.

Het fonds in Dordrecht krijgt een startkapitaal van 2,7 miljoen euro voor het eerste jaar, gevolgd door 1,8 miljoen extra in 2006 en eventuele extra stortingen in 2010 (3.5 mln.) en 2020 (1.5 mln.). Naar verwachting zal het bedrag aan laagrentende leningen EUR 1 mln. per jaar bedragen.

Noot aan de Redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. van t Zelfde van de gemeente Dordrecht, telefoon (078) -------, of met de heer P.J.A. Baars van het Nationaal Restauratiefonds, telefoon (033) 25 39 510.