Praktijkonderzoek Veehouderij

Dagboek Vruchtwisselingsproef 11 maart 2004

Ervaringen in de praktijk wijzen uit dat door de nalevering van stikstof uit gras/klaver de bemesting op de voedergewassen minimaal hoeft te zijn. Om de stikstofbenutting van deze vruchtwisseling verder te optimaliseren is op Praktijkcentrum Aver Heino in 2001 een meerjarige vruchtwisselingproef gestart. Gras/klaver, maïs en triticale worden in verschillende rotaties geteeld bij vier verschillende stikstof bemestingsstrategieën.

Wat staat hier nu? De opslag van de triticale lijkt de bovenhand te voeren op dit veldje in de vruchtwisselingsproef. Afgelopen jaar is er gras met witte klaver ingezaaid na de oogst van triticale GPS. In één werkgang is de grond gerotorkopegd en de gras/klaver ingezaaid. Na de oogst van de eerste snede is de triticale naar verwachting weer verdwenen. Dit veldje wordt alleen bemest met fosfaat en kali. De eerste snede levert een heel ander product op dan zonder opslag van triticale, maar jong graan kan ook goed voer opleveren. Na de oogst van de eerste snede wordt de voederwaarde bepaald en verschijnt het resultaat met de opbrengst ook op deze site.


---

© Praktijkonderzoek - Animal Sciences Group - Wageningen UR. Laatst bijgewerkt: 16-03-2004 14:04.
Mail vragen en opmerkingen over de Praktijkonderzoek Website naar: webmaster.po.asg@wur.nl