Vereniging Milieudefensie


Milieudefensie verspreidt 800 enquêtes over verkeerslawaai

'Overlast A1 schreeuwt om maatregelen'

Amsterdam, 11 maart 2004 --- Achthonderd huishoudens langs de snelweg A1 ter hoogte van Naarden, Bussum, Laren en Huizen krijgen de komende dagen een Milieudefensie-enquête in de bus over de overlast die deze weg veroorzaakt. Met de enquête wil Milieudefensie het protest ondersteunen van verscheidene omwonenden, het Gewest Gooi- en Vechtstreek en de gemeenten Naarden, Bussum, Laren en Huizen tegen het gebrek aan daadkracht van het Rijk tegen de herrie rond de weg.

Milieudefensie pleit voor de aanleg van dubbellaags stil asfalt op de A1 en voor hogere geluidsschermen. Ook het verlagen van de maximumsnelheid naar 80 kilometer per uur zou flink helpen. In de enquête wordt de bewoners gevraagd naar hun ervaringen met de overlast, kennis over de gezondheidsgevolgen ervan en hun wensen. Milieudefensie biedt de uitkomsten begin april aan in Den Haag.

Joris Wijnhoven, campagneleider Verkeer bij Milieudefensie, vindt de situatie langs de A1 illustratief voor de manier waarop de rijksoverheid met geluidsoverlast omgaat. `Geld voor extra asfalt is er wel, terwijl maatregelen tegen de geluidsoverlast via allerlei zogenaamde doelmatigheidcriteria de nek om worden gedraaid.'

Milieudefensie heeft grote twijfels over de geluidsberekeningen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in het zogeheten `Ontwerp Wegaanpassingsbesluit A1 't Gooi'. Zo is volgens het ingenieursbureau Cauberg Huygen, dat een onafhankelijke toetsing deed, de werkelijke geluidsoverlast in Naarden hoger dan het ministerie aangeeft en klopt de uitwerking van de doelmatigheidscriteria niet.

Joris Wijnhoven: `Het kan niet zo zijn dat, nu het ministerie van Verkeer en Waterstaat spitsstroken op de A1 wil aanleggen, er niks gedaan wordt aan de onophoudelijke herrie en de uitlaatgassen die het woongenot langs de A1 teisteren. Veel omwonenden zijn het met ons eens, en dat willen we zichtbaar maken.'