Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstuk, 11-3-2004

Voortgangsraportage groot project 2e helft 2003

Brief met de voortgangsrapportage van het project Modernisering AWBZ over het tweede halfjaar van 2003. In deze brief wijst staatssecretaris Ross op het risico dat de modernisering in technische zin wel wordt gerealiseerd, maar dat de beoogde doelstelling van een modern vraaggestuurd stelsel niet wordt behaald. Oorzaken daarvoor: de financiële problemen en de onduidelijkheid rond de inhoud van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).


* PDF - Kamerstuk - Voortgangsraportage groot project 2e helft 2003

Om het kamerstuk op te halen:

Zie het origineel
Voortgangsraportage groot project 2e helft 2003 (nieuw venster) Kamerstuk, 11-3-2004 (5 pag., 66 kB)

* PDF - Kamerstuk - Zesde rapportage groot project modernisering awbz
Zesde rapportage groot project modernisering awbz (nieuw venster) Kamerstuk, 11-3-2004 (14 pag., 78 kB)

* PDF - Kamerstuk - Audit Groot Project Modernisering AWBZ Audit Groot Project Modernisering AWBZ (nieuw venster) Kamerstuk, 11-3-2004 (16 pag., 78 kB)

* PDF - Kamerstuk - Kernmonitor PGB nieuwe stijl Kernmonitor PGB nieuwe stijl (nieuw venster) Kamerstuk, 11-3-2004 (37 pag., 84 kB)

* PDF - Kamerstuk - Modeltrajecten Zorg in Natura Modeltrajecten Zorg in Natura (nieuw venster) Kamerstuk, 11-3-2004 (18 pag., 102 kB)