Gemeente Ambt Montfort


Informatieavond N293 St.Odilienberg

Zoals u wellicht wel heeft gehoord heeft de provincie het voornemen de Provinciale weg (N293) door de kern St. Odilliënberg tussen de Schaapsweg en de brug over de Roer in 2004 te reconstrueren. De voorlopige plannen zijn inmiddels in samenwerking met de gemeente uitgewerkt. In het traject om te komen tot een definitief vastgesteld en breed gedragen plan is de mening van aanwonenden en andere belanghebbenden van grote waarde. Om uw eventuele vragen te kunnen beantwoorden en opmerkingen over het plan mee te kunnen nemen in het definitieve ontwerp, wordt op donderdagavond 11 maart a.s. een tweede algemene informatieavond georganiseerd waar de provincie de plannen zal presenteren.

Deze avond zal plaatsvinden in de Harmoniezaal Pastoor Siebenstraat 10 te St. Odilliënberg.
De avond zal om 19:30 uur aanvangen. Voor koffie wordt gezorgd. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de heer C.L.G. Gurian van de Provincie Limburg, bereikbaar onder nummer 043 389 99 71.