Politie Gelderland-Midden

Nijkerk; Donderdag 11 maart start preventieproject
Publicatiedatum: 07-03-2004

"Niets er in, niets er uit!"

De politie in Nijkerk (unit Noord) gaat haar krachten bundelen met medewerkers van de afdeling parkeerbeheer van de gemeente Nijkerk en wijktoezichthouders in het preventieproject "Niets er in, niets er uit!" Vanaf 11 maart aanstaande richten de diensten zich op een stuk toezicht, waarmee het aantal diefstallen uit auto"s terug gedrongen moet worden. Want nog te vaak vinden dieven spullen van hun gading vrijwel direct voor het grijpen. En dat kan natuurlijk best anders.

In 2003 is in de gemeente Nijkerk 274 keer aangifte gedaan van diefstal uit auto"s. En hoewel dat minder is dan in 2002 (toen werden nog 343 aangiftes gedaan) is het toch nog steeds te veel. En omdat diefstal uit auto relatief eenvoudig te voorkomen is, rechtvaardigt deze vorm van criminaliteit een projectmatige aanpak.

Samenwerking
Bij de uitvoering van het project is voor samenwerking tussen verschillende diensten gekozen. Maar in feite kan iedereen meewerken aan het welslagen van het project. Door geen waardevolle goederen (zichtbaar) in de geparkeerde, afgesloten auto achter te laten (laptops en dure kleding worden nog steeds uit auto"s gestolen! Zo maar, vanaf de achterbank bijvoorbeeld). Maar ook daar alert te reageren op verdachte bewegingen in wijken en buurten. Zeker in de eigen woonomgeving zien mensen wel dat er "iets" niet klopt, maar lang niet altijd wordt daar direct melding van gemaakt. Door dit wel te doen, stelt u de politie in de gelegenheid snel actie te ondernemen. Maar noteer ook eens een kenteken of een signalement van auto"s of mensen die zich verdacht in uw woonomgeving ophouden.

Uitvoering
Het is de bedoeling dat alle auto"s door de controleurs bekeken worden op de aanwezigheid van waardevolle goederen. Na controle wordt met een briefje onder de ruitenwisser verslag gedaan van hun bevindingen. Hoewel politie en gemeente zich in eerste instantie gaan concentreren op bepaalde delen van Nijkerk, zal in een later stadium bij welslagen van het project wellicht uitbreiding naar de hele unit plaats vinden.

voor nadere informatie:
Bureau Communicatie
politie Gelderland-Midden; district West-Veluwe Vallei Harry Munniksma
0318 688 221