Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister roept publieke sector op praktijkervaringen te delen

16 oktober 2003

Let op: de datum van de conferentie Innovatie en Kwaliteit in de Publieke Sector is gewijzigd in 11 maart 2004.

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties roept vandaag alle managers en medewerkers in de publieke sector op om vernieuwende en geslaagde praktijkervaringen te delen. Door te leren van elkaar kan een belangrijke impuls worden gegeven aan de kwaliteitsverbetering van de publieke sector. In een persoonlijk schrijven vraagt de minister om voorbeelden van innovatie en kwaliteitsverbeteringen, onder andere op het gebied van dienstverlening, personeelsbeleid en werkprocessen. De beste inzendingen worden gepresenteerd op de conferentie Innovatie en Kwaliteit in de Publieke Sector die op 11 maart 2004 door het ministerie georganiseerd wordt. Managers en medewerkers worden verzocht de inspirerende praktijkvoorbeelden in de loop van komende maand aan de melden.

Conferentie 11 maart 2004

Op de speciale website www.publiekesector.nl kunnen alle voorbeelden worden aangemeld die bijdragen aan de kwaliteit van een product of dienst of aan de doelmatigheid en de kwaliteit van de organisatie. Het kan gaan om nieuwe vormen van onderwijs, nieuwe woonzorgvormen, ICT-toepassingen, het invoeren van prestatiecontracten, nieuwe managementstrategieën, efficiencyverbetering, deregulering of voorbeelden in de sfeer van human resources management. Denk hierbij ook aan preventie van ziekteverzuim, arbeidsomstandigheden en reïntegratie. De meest inspirerende en breed toepasbare voorbeelden uit de diverse sectoren worden op de nationale kwaliteitsconferentie op 11 november 2004 gepresenteerd. Daar ontvangen de beste praktijkvoorbeelden een prijs van 10.000 Euro, na voorafgaande selectie door een jury.

Programmabureau

Het verzamelen en toegankelijk maken van praktijkvoorbeelden, onder andere door middel van een omvangrijke database en jaarlijkse conferenties, zijn activiteiten van het Programmabureau Innovatie en Kwaliteit Publieke Sector. Het programmabureau is opgericht naar aanleiding van het begin 2001 verschenen rapport van de commissie Van Rijn (De arbeidsmarkt in de collectieve sector: Investeren in mensen en kwaliteit). Dit rapport heeft geleid tot een investeringsprogramma op het vlak van arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden en een programma om de innovatie en kwaliteitsverbetering in de publieke sector aan te jagen en te ondersteunen.

Prijswinnaars vorig jaar

De praktijkvoorbeelden die vorig jaar een prijs hebben gewonnen, hebben inmiddels navolging gekregen.

In de sector onderwijs won de OpMaatmethode van het Regionaal Opleidingscentrum Friesland College. Deze vernieuwende methode, waarin de ontwikkeling van een goed beroeps- en zelfbeeld van de cursist centraal staat, heeft ertoe geleid dat de tussentijdse uitval van cursisten is afgenomen. De methode wordt inmiddels gebruikt bij 75% van alle ROC's in Nederland.

In de sector zorg viel het Moedercontract, ook voor vaders van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht in de prijzen. Door een contract te ontwikkelen met werktijden die vallen binnen de schooltijden van kinderen, wist het UMC een nieuwe groep personeel aan te boren voor de operatiekamers: gekwalificeerde OK-medewerkers met schoolgaande kinderen. Ook kon de uitstroom van zittend personeel worden voorkomen. Het concept heeft zich als een olievlek verspreid, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

In de sector politie/openbaar bestuur ging de prijs naar het project Inzet visueel gehandicapten van het Korps Landelijke Politie Diensten in Driebergen. Visueel gehandicapten worden daar, vanwege hun extra goed ontwikkeld gehoor, ingezet bij het tappen van telefoons. Een groot succes! Het project won ook de Politie Innovatie Prijs. Deze voorbeelden illustreren dat het programma meer beoogt dan het verzamelen van goede ideeën. Door te stimuleren dat in de praktijk ontwikkelde en beproefde concepten ook op andere plaatsen worden toegepast of verder worden ontwikkeld wordt een bijdrage geleverd aan kwaliteitsverbetering vanaf de basis.

*** Download het originele bericht in PDF-formaat.
Zie het origineel
http://www.minbzk.nl/asp/get....2&ItmIdt=00015407
http://www.minbzk.nl/asp/get....2&ItmIdt=00015407