Universiteit van Amsterdam

Persbericht


woensdag 3 maart 2004

Tweede Gouden Eeuwlezing aan de UvA

Historicus Jonathan Israel over republikeins pro-Orangisme in de Gouden Eeuw

In de geschiedschrijving over de Nederlandse Gouden Eeuw is herhaaldelijk aandacht besteed aan anti-Orangistisch republikeins gedachtegoed. Er bestond echter ook een pro-Orangistische republikeinse stroming. Op donderdag 11 maart gaat historicus prof. dr. Jonathan Israel in de Gouden Eeuwlezing aan de UvA in op het belang en de betekenis van de ideeën van de pro-Orangisten.

Prof. dr. Jonathan Israel, hoogleraar aan de School of Historical Studies van het Institute for Advanced Study in Princeton en honorair hoogleraar aan de UvA, houdt de Gouden Eeuwlezing Monarchy, Orangism, and Republicanism in the Late Golden Age. In de geschiedschrijving over de Nederlandse Gouden Eeuw is herhaaldelijk aandacht besteed aan anti-Orangistisch republikeins gedachtegoed. Daarin ligt de nadruk op het tijdperk van de Ware Vrijheid van Johan de Witt en zijn aanhangers en de politiek-theoretische onderbouwing hiervan in het werk van Johan en Pieter de la Court. Er bestond echter ook een pro-Orangistische republikeinse stroming, die nu veel minder belangstelling geniet, en die onder meer tot uiting kwam in het werk van de auteur Ericus Walten (1663-1697) en de beeldend kunstenaar Romeyn de Hooghe (ca. 1645-1708). De activiteiten van deze propagandisten vielen samen met de Glorious Revolution in Engeland (1688-1691), de omwenteling die leidde tot een grondwettelijke inperk ing van de vorstelijke macht en soevereiniteit van het parlement. De politieke ideeën van Walten en De Hooghe zijn niet alleen van belang voor het begrip van het Nederlandse republikeinse denken in de late zeventiende eeuw, maar onderstrepen ook de grote betekenis van de Nederlandse bijdrage aan de ontwikkeling van het moderne Westerse democratische republicanisme.

Jonathan Israel wordt beschouwd als een van de meest vooraanstaande historici op het gebied van de Nederlandse Gouden Eeuw. Nadat zijn interesse aanvankelijk uitging naar de snelle ontwikkeling en bloei van de Nederlandse economie in de zeventiende eeuw, verscheen in 1995 het standaardwerk The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1806. Dit boek wordt alom geprezen als de meest gezaghebbende en veelomvattende studie over de Nederlandse Republiek. Daarnaast publiceerde Israel verschillende studies over de geschiedenis van de Europese joden in de vroegmoderne tijd. De laatste jaren richt hij zich op de intellectuele geschiedenis en de positie van de Republiek als bakermat van de Verlichting.

Dit is de tweede Gouden Eeuwlezing georganiseerd door het Amsterdams Centrum voor Studie van de Gouden Eeuw van de UvA. De eerste Gouden Eeuwlezing werd in 2002 gehouden door prof. dr. Christopher Brown, directeur van het Ashmolean Museum in Oxford (GB).


Locatie en tijd

Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam. Donderdag 11 maart, van 20.00 tot 21.15 uur.

De lezing is in het Engels. De toegang is vrij.