GroenLinks Heerlen

Openbare bijeenkomst minimabeleid / bijzondere bijstand

GroenLinks - Heerlen houdt op donderdag 11 maart as. een meningsvormende discussie over de nieuwe Wet werk en bijstand en vooral over de voorstellen over de invulling van de bijzondere bijstand. Kunnen in Heerlen de rijksbezuinigingen, de vermindering van het voorzieningenniveau door de Wet werk en bijstand en in het bijzonder het vervallen van de kortingsregeling nog voldoende worden gecompenseerd? Moeten er nog door GroenLinks voorstellen worden geformuleerd, aanvullend op de voorstellen van het college van Burgemeester en Wethouders?

Voor deze bijeenkomst zijn tevens vertegenwoordigers uitgenodigd van de Cliëntentelefoon / Cliëntenraad / Lokaal overleg minimabeleid.

Deze bijeenkomst vindt plaats in een van de vergaderruimtes van het stadskantoor (ingang naast Its aan de Geleenstraat), aanvang 19.30 uur. Van harte uitgenodigd,

met vriendelijke groet,
namens fractie en bestuur van GroenLinks - Heerlen,

Harrie Winteraeken

adres:
Esschenweg 65
6412 PW Ten Esschen - Heerlen
tel.nr. thuis: 045 522 87 20
tel.nr. werk: 046 420 57 66
e-mailadres thuis: hwinteraeken@heerlen.nl