PATIENTENVERENIGING FREYA

Weinig kennis over vruchtbaarheid bij jonge vrouw

PERSBERICHT WIM 2004

Weinig kennis over vruchtbaarheid bij jonge vrouw

De anticonceptiepil heeft ons de vrijheid gegeven om het tijdstip te kiezen waarop we aan kinderen willen beginnen. Na jaren pilgebruik om vooral niet zwanger te worden, bestaat de indruk dat men na stoppen met de pil meteen zwanger zal zijn.
Weet de jonge vrouw vandaag de dag wel genoeg over haar eigen vruchtbaarheid?
Uit een steekproef onder jonge vrouwen blijkt dat zij onvoldoende kennis hebben over de beperkingen van hun vruchtbaarheid. Een op de zes paren ervaart dat zwanger worden niet altijd vanzelf gaat en dat er sprake is van een vruchtbaarheidsprobleem.

World Infertility Month 2004
De maand juni is wereldwijd uitgeroepen tot World Infertility Month.
Patiëntenverenigingen over de hele wereld werken samen om de aandacht te vestigen op dit onderwerp. Meer begrip en bewustwording zijn hierbij sleutelwoorden.
Freya, de Nederlandse patiëntenvereniging voor
vruchtbaarheidsproblematiek, organiseert diverse activiteiten in juni:
Op 5 juni een bijeenkomst met lezingen en workshops voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.
Op 23 juni de presentatie van de resultaten van een groot schriftelijk onderzoek naar de kennis over vruchtbaarheid bij jonge vrouwen. De uitreiking van de Dutch Infertility Award aan het meest patiëntvriendelijke ziekenhuis op het gebied van vruchtbaarheidsbehandelingen.
Ook kan er de hele maand juni gechat worden op de Freya website.

Begrip uit de omgeving
Zwanger worden gaat niet altijd vanzelf. Iedereen zou zich daarvan en van de factoren die de vruchtbaarheid beïnvloeden bewust moeten zijn. Heb je het geluk probleemloos zwanger te worden, dan is er toch altijd wel iemand in je omgeving bij wie dat niet zo is en die zeker wel extra begrip en steun kan gebruiken.
Op 5 juni zal Odile van Eck, therapeute en schrijfster van twee boeken over onvruchtbaarheid, een speciale sessie leiden waar ook familie en vrienden van getroffen paren en overige belangstellenden van harte welkom zijn.
Meer informatie over de activiteiten is te vinden op www.freya.nl