Gemeente Zwolle

Op enquête Jeugdonderzoek 1852 reacties: een hoge respons van 30%
Datum uitgave: 10-03-2004

Onderwerp: kunst & cultuur; sport; veiligheid
De gemeente Zwolle is trots dat 1.852 jongeren van de omstreeks 6.000 benaderde jongeren, de enquête hebben ingevuld, wat neerkomt op een goede respons van 30 procent. In het onderzoek zijn vragen gesteld over onder meer veiligheid, sporten, ontmoetingsplaatsen, uitgaan en studentenhuisvesting. De gemeente probeert met dit onderzoek beter inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van jongeren. Ook stelde de gemeente de vraag of de jongeren lid wilden worden van het Jongeren Internet Panel. Hier gaven 670 jongeren gehoor aan, waarmee nu in totaal 1.650 jongeren deelnemen aan dit panel. Ongeveer één op de tien Zwolse jongeren van 12 tot en met 23 jaar is nu lid van het Jongeren Internet Panel. De gemeente Zwolle is erg content met zoveel aanmeldingen. Resultaten
De resultaten van het Jeugdonderzoek worden samen met de resultaten van de GGD gepresenteerd. Hiervoor is gekozen omdat de onderzoeken van de GGD en de gemeente Zwolle elkaar aanvullen. De gemeente onderzoekt veiligheid, participatie en vrije tijd en de GGD onderzoekt gezondheid en leefstijl. De presentatie van de resultaten vindt in de zomer plaats. De resultaten staan op www.e-onderzoekzwolle.nl (zie link "E-onderzoek Zwolle site" onder aan deze pagina). Externe instanties:
E-onderzoek Zwolle site
Bron: Afdeling CommunicatieDatum van 10-03-2004 tot 16-03-2004