Verbond van Verzekeraars

Dossier over reïntegratie

Het Verbond heeft het eerste nummer van Verzekerd! Dossier uitgebracht, een speciale uitgave van het nieuwsblad Verzekerd!, met achtergrondinformatie over één bepaald thema.

In dit eerste dossier wordt ingegaan op de reïntegratieactiviteiten door verzuimverzekeraars, die de afgelopen jaren sterk zijn veranderd en verbeterd. Verzuimverzekeraars zien zichzelf niet meer alleen als betaler van schade-uitkering, maar vooral als initiator, regisseur, animator en stimulator van het reïntegratieproces. Door die houding zijn verzuimverzekeraars erin geslaagd om de verzuimpolis van zwaar verliesgevend te veranderen in een winstgevend product.

Verzekerd! Dossier verschijnt ad hoc, als de actualiteit daartoe aanleiding geeft.

Verzekerd!, maart 2004