Fortis Bank

Published: 07:30 11.03.2004 GMT+1 /HUGIN /Source: FORTIS /BXS: FORB /ISIN: BE0003801181

Goed operationeel resultaat en verbeterde marktomstandigheden leiden tot nettowinst van EUR 2,2 miljard

Dividendverhoging naar EUR 0,92 per aandeel

Jaarresultaat 2003

In 2003 steeg de nettowinst van EUR 532 miljoen naar EUR 2.197 miljoen (een verviervoudiging), waarmee het rendement op het eigen vermogen voor 2003 uitkomt op 19% (4% in 2002).

Het netto operationeel resultaat steeg van EUR 430 miljoen naar EUR 2.247 miljoen (een vervijfvoudiging). Exclusief de waardeverschillen op de aandelenportefeuille nam het netto operationeel resultaat toe met 19% naar EUR 2.558 miljoen.

In het Bankbedrijf steeg het netto operationeel resultaat met 25% van EUR 1.154 miljoen naar EUR 1.446 miljoen. Exclusief de waardeverschillen op de aandelenportefeuille nam het netto operationeel resultaat in 2003 toe met 6% naar EUR 1.438 miljoen.

In het Verzekeringsbedrijf steeg het netto operationeel resultaat met EUR 1.612 miljoen naar EUR 996 miljoen. Exclusief de waardeverschillen op de aandelenportefeuille nam het netto operationeel resultaat toe met 29% naar EUR 1.304 miljoen.

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 mei een contant dividend voorstellen van EUR 0,92 per aandeel, een stijging van 4,5% (2002: EUR 0,88).

Kerncijfers

In EUR miljoen

Jaar

Kwartaal

2003
2002
mutatie
in %
K4
2003
K4
2002
mutatie
in %
K3
2003
mutatie
in %

Netto operationeel resultaat voor gerealiseerde meerwaarden


1.976


1.918

3

548

308

78

505

8
Gerealiseerde meerwaarden 1)
582
241

*
49

-6

*
33
51

Netto operationeel resultaat voor waardeverschillen aandelenportefeuille


2.558


2.159

19

597

302

98

538

11
Waardeverschillen aandelenportefeuille
-311

-1.729

-82
274
344

-20
155
78
Gerealiseerd

-947

-697
36

-191

-749

-74

-109
75
Ongerealiseerd 636

-1.032

*
465

1.093

-57
264
77

Netto operationeel resultaat

2.247
430

*
871
646
35
693
26

Niet-operationele elementen

-50
102

*

-22

-27

-20

-16
39

Nettowinst

2.197
532

*
849
619
37
677
25


1) Na belastingen, exclusief aandelenportefeuille.

Vierde kwartaal 2003 (vergeleken met vierde kwartaal 2002)

De nettowinst steeg met 37% van EUR 619 miljoen naar EUR 849 miljoen.

Het netto operationeel resultaat steeg met 35% van EUR 646 miljoen naar EUR 871 miljoen. Exclusief de waardeverschillen op de aandelenportefeuille steeg het netto operationeel resultaat met 98% naar EUR 597 miljoen.

In het Bankbedrijf steeg het netto operationeel resultaat met 56% van EUR 196 miljoen naar EUR 307 miljoen. Exclusief de waardeverschillen op de aandelenportefeuille steeg het netto operationeel resultaat met 145% naar EUR 337 miljoen.

In het Verzekeringsbedrijf steeg het netto operationeel resultaat met 16% van EUR 505 miljoen naar EUR 585 miljoen. Exclusief de waardeverschillen op de aandelenportefeuille steeg het netto operationeel resultaat met 31% naar EUR 300 miljoen.

Anton van Rossum, CEO van Fortis:

"Fortis behaalde een goed resultaat in een jaar dat begon met een zwakke economie en dalende aandelenmarkten, maar dat positief eindigde. Het operationele resultaat verbeterde verder dankzij voortgaande kostenbesparingen, betere rentemarges en het uitstekende resultaat bij Niet-leven door de sterk verminderde combined ratio.

De emissie van 65% van de gewone aandelen van Assurant, Inc., onze Amerikaanse gespecialiseerde verzekeringsactiviteiten, werd in februari 2004 met succes afgesloten. De opbrengst van de emissie zal worden ingezet in lijn met onze strategie van versterking van de activiteiten in de thuismarkt, de Benelux, uitbreiding van geselecteerde activiteiten in Europa en bepaalde diensten, zoals bancassurance, over de gehele wereld.

De factoren die ons operationele resultaat deden verbeteren in de tweede helft van 2003 zullen ook in 2004 een positief effect hebben en zullen een aanzienlijk deel van de teruggang in het netto operationeel resultaat door de verkoop van 65% van Assurant, Inc. compenseren. Dit, samen met de reeds verbeterde marktomstandigheden, zal, behoudens onvoorziene omstandigheden, resulteren in een hoger netto operationeel resultaat voor het lopende jaar."

Het volledige persbericht en de cijferbijlagen Jaarresultaten 2003 in PDF :

Cijferbijlagen Jaarresultaten 2003 Fortis

Persbericht Jaarresultaten 2003 in PDF

Perscontacten:
Brussel:32 (0) 2 565 35 84
Utrecht:31 (0) 30 257 65 49

Investor Relations:
Brussel: 32 (0) 2 510 52 28
Utrecht:31 (0) 30 257 65 46