Vlaamse overheid

Uitzonderlijke muzikale talenten tussen 12 en 18 zijn die te jong voor het conservatorium moeten de kans krijgen een aangepaste opleiding te volgen. Minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten heeft de Vlaamse Muziekraad de opdracht gegeven dit voorstel uit te werken.

"Eigenlijk spelen we hier, naar analogie met de topsportopleidingen, in op de specifieke leervragen van muzikale toptalenten", zei minister Vanderpoorten. "Mijn uitgangspunt is dat dit initiatief ruim toegankelijk moet zijn. Er mag geen beperking zijn naar onderwijsniveau. Jongeren die les volgen in het deeltijds kunstonderwijs of het kunstsecundair onderwijs kunnen deelnemen, maar ook jongeren die hun muzikaal talent op een andere manier ontwikkeld hebben zijn meer dan welkom."

Uit het advies van de Muziekraad Vlaanderen blijkt dat onderwijs voor jonge muzikale talenten echt maatwerk moet zijn. Hun opleiding moet een sterk geïndividualiseerd leertraject volgen. De Muziekraad stelt voor om hen extra lessen te laten volgen bij hun eigen leraars, voor jongeren uit het deeltijds kunst- en kunstsecundair onderwijs, en bij docenten uit het hoger muziekonderwijs. De jongeren moeten ook kunnen deelnemen aan mastersclasses bij geronommeerde binnen- en buitelandse musici.

Om de opleiding zoveel mogelijk op maat van de jongeren te maken, is het idee gegroeid om dit initiatief niet in te passen in de onderwijsstructuur maar op te vatten als een afzonderlijke opleiding. Uiteraard moet deze opleiding afgestemd worden op de eisen van het curriculum van het secundair onderwijs.

YoTaM vzw (jonge talentrijke musici) krijgt van de Vlaamse regering een subsidie van 250.000 euro. YoTaM is een samenwerking tussen het deeltijds kunstonderwijs, het kunstsecundair onderwijs, het hoger kunstonderwijs en organisaties die ijveren voor muziekpromotie en -educatie bij jongeren. YoTaM selecteert jonge talentrijke musici, werkt geïndividualiseerde leertrajecten uit, begeleidt de deelnemers en volgt hen op.

Zelf lesgeven doet YoTaM niet. De vzw wil eerder een schakel zijn tussen de jonge musicus en zijn leermeester. Met de subsidie kan YoTaM bijvoorbeeld leerkrachten aanwerven om bijkomende individuele lessen te geven of het inschrijvingsgeld voor de masterclasses betalen.

Belangrijk is dat het om leertrajecten gaat die over meerdere jaren lopen. Masterclasses, zomercursussen en individuele lessen passen in een groter geheel dat geregeld geëvalueerd en bijgestuurd moet worden.

info : Jo De Ro, woordvoerder van minister Vanderpoorten
- tel. (0475) 98 33 73 -
(02) 553.99.23 - fax. (02) 553 99 19
e-mail: persdienst.vanderpoorten@vlaanderen.be


---