SILICON POLDER FUND

Eco Systems ontvangt order van het Ministerie van Defensie

Oss, 11 maart 2004 Het Ministerie van Defensie heeft aan Eco Systems opdracht verleend tot levering en invoering van het registratie- en informatiesysteem voor ARBO en Milieu voor alle onderdelen van de krijgsmacht. Deze software was al geruime tijd in gebruik bij de Koninklijke Marine.

De opdracht betreft de aanschaf van het softwareproduct E-Quest met daarbij specifieke softwaremodules voor ARBO en Milieu. Naast de software omvat de order ook het volledige defensiebrede traject van installatie, implementatie en begeleiding. De training van eindgebruikers op de diverse Nederlandse lokaties is daarbij inbegrepen. Deze trainingen worden volledig verzorgd door Eco Systems.

Het Ministerie van Defensie zet E-Quest in voor het DAMIS-project, het Defensie Arbo en Milieu Informatie Systeem, dat dient voor het verzamelen en uitwisselen via internet van alle relevante milieu informatie en kengetallen met als doel de uiteindelijke verbetering van werkwijzen in relatie met arbo- en milieu-aspecten.

Eco Systems
Eco Systems, gevestigd te Oss, ontwikkelt en levert computersoftware voor toepassingen op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu. De implementatie wordt zowel door Eco Systems als door haar partners verzorgd. Er is een uitgekiende set trainingen beschikbaar om de software efficient in te voeren.
Belangrijkste modules zijn E-Quest, voor het beheer, de registratie en analyse van gegevens, en P-Quest voor procesinformatie en HACCP. Intranet/ internetopties maken eveneens deel uit van het pakket.

De software van Eco Systems wordt gebruikt binnen (multi)nationale / industriële bedrijven, universiteiten, zorginstellingen en overheden, vaak in combinatie met ERP systemen als SAP, Peoplesoft en andere ERP oplossingen. De software is in gebruik bij Unilever en Unilever Research Lab, Bavaria, Heineken, Koninklijke Marine, AMC Amsterdam, de Universiteiten van Utrecht, Nijmegen en Wageningen, een vijftal waterschappen en bij vele andere organisaties.

In 2003 kwam Eco Systems onder andere in het nieuws na de bekendmaking van de door ICT-Fonds Silicon Polder Fund genomen participatie op basis van risicodragend kapitaal in Eco Systems. Die investering was met name bedoeld om de groei, die Eco Systems in de (inter)nationale markt realiseert, in versneld tempo te kunnen voortzetten.

Meer informatie:
Eco Systems B.V.
Ad Schuurmans, Directeur
Tel. 0412-693169
Email: a.schuurmans@ecosystems.nl

11 mrt 04 08:00