Vlaamse overheid

Woensdag 10 maart opende Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten een maatschappelijk debat over het beleid rond kwaliteitszorg in het onderwijs. Het debat vindt plaats op het internet.

Minister Vanderpoorten: "Ik organiseer dit debat omdat ik wil weten wat leerkrachten, directeurs, ouders en leerlingen vinden van het huidige beleid rond kwaliteitszorg en -bewaking. De resultaten van dit debat wil ik graag meenemen in het werk aan een vernieuwd kwaliteitsbeleid."

De minister nodigt iedereen uit om deel te nemen aan dit debat en zijn mening te geven over een transparant en geïntegreerd beleid. Alle ideeën en opmerkingen met betrekking tot de ondersteuning van scholen en leerkrachten zijn meer dan welkom.

Ter voorbereiding heeft minister Vanderpoorten een aantal deskundigen naar hun visie over dit onderwerp gevraagd. Op basis van hun rapport wil de minister iedereen die begaan is met de kwaliteit van ons onderwijs onder andere de volgende vragen voorleggen. Wat zijn de elementen voor een goed onderwijs? Wat zijn de principes van kwaliteitszorg? Hoe moet die zorg voor het Vlaamse onderwijs georganiseerd worden?

Vanaf vandaag is de website waarop het debat gevoerd wordt, toegankelijk. Het debat eindigt op 20 april. De resultaten zullen aan de commissie onderwijs van het Vlaamse parlement bezorgd worden.

De site waarop dit elektronische debat plaatsvindt: www.psy.kuleuven.ac.be/debatkwaliteitszorg

info : Jo De Ro, woordvoerder van minister Vanderpoorten
- tel. (0475) 98 33 73 -
(02) 553.99.23 - fax. (02) 553 99 19
e-mail: persdienst.vanderpoorten@vlaanderen.be


---