Van der Hoop Effektenbank NV

Persbericht

van der Hoop Effektenbank N.V.

Van der Hoop Effektenbank N.V. heeft onderhands bij de heer E.S.L. Veen, een goede relatie en bestaande aandeelhouder van de bank, 240.299 nieuw uit te geven aandelen geplaatst, onder voorbehoud van instemming door De Nederlandsche Bank. Deze plaatsing komt overeen met 5% van de hoeveelheid uitstaande aandelen. Van der Hoop Effektenbank N.V. heeft tegelijkertijd dezelfde relatie een optie verstrekt om nogmaals 240.299 nieuw uit te geven aandelen te kopen, wederom onder voorbehoud van instemming door De Nederlandsche Bank.

Bestuursvoorzitter Peter van Hooijdonk stelt: "Deze plaatsing past geheel binnen de al eerder aangekondigde strategie en de groei van onze bancaire activiteiten en ligt in het verlengde van de vorig jaar geslaagde plaatsing van achtergestelde leningen. Het fundament van de bank wordt hierdoor verder verstevigd. Ik verwacht dat de huidige groei zal aanhouden en voorzie dat wij in de loop van het komend jaar opnieuw kapitaal zullen gaan aantrekken. De plaatsing is het gevolg van een snelle groei van het kredietbedrijf, de handel in obligaties alsmede de corporate finance activiteiten."

Amsterdam, 11 maart 2004

Raad van Bestuur

Voor nadere inlichtingen:
Mr. S.P.G.M. van Hooijdonk
Prof. dr. Ph.A. Stork
Tel.: 020-5226046


---- --
Press release

van der Hoop Effektenbank N.V.

Van der Hoop Effektenbank N.V. has issued 240,299 new shares by means of a private placement with Mr. E.S.L. Veen, one of its shareholders with whom the bank enjoys a good relationship. This is subject to the approval of De Nederlandsche Bank. The placement corresponds to 5% of the number of shares issued. Van der Hoop Effektenbank N.V. has also granted Mr. Veen an option to purchase a further 240,299 new shares, again subject to approval of De Nederlandsche Bank.

Chairman of the board Peter van Hooijdonk says "This placement fits in entirely with the strategy announced earlier and the growth of our banking activities and is in line with the successful placement of subordinated loans last year. This will further strengthen the foundations of the bank. I expect that the present growth will continue and foresee that we will once again attract capital in the course of the coming year. The placement is the result of rapid growth of the credit business, the bond desk and corporate finance activities."

Amsterdam, 11 March 2004

The Board of Directors

For further information:
Mr. S.P.G.M. van Hooijdonk
Prof. Ph.A. Stork
Tel.: * 31 20-5226046


---- --