AEGON

AEGON NL neemt afstand van berichtgeving in NOVA en FD

"Woensdag 10 maart in Nova en donderdag 11 maart in het FD wordt aandacht besteed aan de tussenpersonenbedrijven van AEGON NL. De Meeùs Groep met ruim 2500 medewerkers en marktleider in assurantiën en vastgoed is daar onderdeel van.

AEGON heeft geprobeerd zijn lezing over het voetlicht te brengen, maar in betreffende publicaties blijft onze lezing onderbelicht. AEGON hecht er waarde aan zelf zijn lezing te geven.

Hebben verzekeraars hun belangen in tussenpersonen geheimgehouden? Jarenlang was het niet gebruikelijk dat verzekeraars hun belang in tussenpersonen openbaar maakten; dat hoefde ook niet. AEGON was in 2000 de eerste verzekeraar die zijn belangen in tussenpersonen publiek maakte.

Was het AEGON-belang bij klanten bekend?
Vanaf 2000 is het AEGON-belang breed gepubliceerd. Klanten van de betreffende tussenpersonen worden geïnformeerd over de relatie met AEGON (GIDI-wijzer).

Waarom heeft AEGON Meeùs niet eerder geconsolideerd? De afweging wel of niet consolideren is steeds zorgvuldig en correct gemaakt met goedkeuring van de externe accountant die altijd volledig is geïnformeerd. Vanaf 1/1/03 wordt Meeùs geconsolideerd na het besluit om niet langer te trachten een meerderheidsbelang aan derden te verkopen.

Effect van consolidatie op resultaten AEGON
Dit effect is beperkt. Als in de jaren 1998, 1999, 2000, 2001 en 2002 alle gelieerde tussenpersonen van AEGON Nederland geconsolideerd zouden zijn geweest, zou dat de resultaten van AEGON niet materieel hebben beïnvloed. Steeds onder de 1%, met uitzondering van 1999 1,2%.

Hoe zit het met productie-afspraken tussen AEGON en Meeùs? Daar kunnen we lang over discussiëren, maar de cijfers spreken voor zich. Van de totale assurantie-provisie-inkomsten van Meeùs komt 80% van andere Nederlandse maatschappijen dan AEGON.

Iedere suggestie dat AEGONs wijze van boekhouden in strijd zou zijn met de boekhoudregels is volstrekt onjuist."

Nieuwsarchief>>