AEGON

Verklaringen verzonden naar Nova

Over openheid en transparantie van onze eigendomsbelangen in Meeus: De overeenkomst waar NOVA uit lijkt te citeren is zo nooit gesloten. Dat is ook helder meegedeeld aan NOVA. En staat ook heel helder in de door ons aan NOVA verstrekte antwoorden.
AEGON was is januari 2000 de eerste verzekeraar die zijn deelnemingen in tussenpersonen openbaar maakte.
Verder kunnen we over de onafhankelijkheid lang en kort discussiëren. Maar de cijfers spreken voor zich.
AEGON wijst er nogmaals op dat 80% van de totale assurantie-provisie-inkomsten van Meeus van andere verzekeraars komt. Bij Levenproducten is dat meer dan 60%.
En ons valt ook op dat de Meeus-adviseur de relatie met AEGON niet onder stoelen of banken steekt.
Integendeel: "Wij verkopen heel veel AEGON" en "Meeus is gelieerd aan AEGON".
We hadden het niet beter kunnen verwoorden.

Over de verwerking van Meeus in onze boeken:
NOVA is door AEGON tot achter de komma op de hoogte gebracht van alle feiten.
AEGON heeft jarenlang Meeus gefinancieerd.
En nam begin 2000 de aandelen over met de expliciete bedoeling andere aandeelhouders te zoeken.
Dat is tot halverwege 2003 geprobeerd.
Toen dat niet lukte zijn de cijfers direct geconsolideerd. AEGON betreurt het dat de deskundigen in de uitzending blijkbaar niet van deze bepalende feiten op de hoogte zijn gebracht door NOVA.

Iedere suggestie dat deze wijze van boekhouden in strijd zou zijn met de boekhoudregels is volstrekt onjuist.
De afweging wel of niet consolideren is steeds zorgvuldig en correct gemaakt en onder goedkeuring van de externe accountant.

Nieuwsarchief>>