Gemeente Heerlen

b e r i c h t

r
i
c
h
t

wijzigingen per 1 april 2004

Veranderingen bij ReisNet

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 maart ingestemd met een aantal wijzigingen in het collectieve vervoer van ReisNet Parkstad Limburg. Per 1 april aanstaande wordt het vervoersgebied uitgebreid en wordt het ziekenhuis in Maastricht toegevoegd als bestemming. ReisNet Parkstad Limburg zal de gebruikers van het CVV met een nieuwsbrief rechtstreeks informeren. Behalve bij het vervoer waar de gemeenten voor verantwoordelijk zijn, verandert ook de landelijke vervoerder voor het "bovenregionaal vervoer".

uitbreiding vervoersgebied
Reisnet Parkstad Limburg vervoert mensen binnen een afgesproken gebied in de regio. Voor verder weggelegen bestemmingen kunnen gehandicapten gebruik maken van het zogenoemde "bovenregionaal vervoer". Het regionaal en bovenregionaal vervoer sluiten echter niet meer bij elkaar aan omdat sinds 1 januari 2004 de bovenregionaal vervoerder geen ritten uitvoert binnen 5 openbaar vervoer zones. Er is een "schil" ontstaan waarbinnen geen vervoer wordt aangeboden. Om deze situatie op te heffen is daarom besloten het vervoersgebied van Reisnet Parkstad Limburg voor WVG-ers uit te breiden.

bestemming ziekenhuis AZM
Bovendien is besloten het Academisch Ziekenhuis Maastricht per 1 april aanstaande toe te voegen als bestemming binnen het vervoersgebied van ReisNet Parkstad Limburg. Dit is nodig omdat de gemeente Maastricht vanuit Heerlen niet valt binnen het vervoersgebied. Toch moeten veel mensen uit Heerlen (en in het bijzonder mensen uit de doelgroep van ReisNet) regelmatig naar het AZM. Daarom is besloten het vervoersgebied uit te breiden met één bestemming in Maastricht: het academisch ziekenhuis. Overigens was dit al het geval voor de meeste reizigers uit Parkstad Limburg.

bovenregionaal vervoer
Tenslotte verandert er ook iets in de landelijke regeling voor vervoer buiten de regio. De minister heeft besloten het bovenregionaal vervoer voor gehandicapten vanaf 1 april 2004 uit te laten voeren door een nieuwe vervoerder: Valys. De voorwaarden van deze vervoerder verschillen op sommige punten van de "oude" vervoerder Traxx. Zo krijgen gehandicapten een "jaarbudget" van 275 kilometer. Mensen die niet met de trein kunnen reizen (die worden daarvoor afzonderlijk geïndiceerd door Valys) kunnen een dubbel budget krijgen. Mensen die nu al gebruik maken van Traxx krijgen in de loop van de maand maart de benodigde aanvraagformulieren thuisbezorgd, anderen kunnen deze op korte termijn aanvragen bij Valys. Kijk voor meer informatie op www.valys.nl.

Gemeente Heerlen, 11 maart 2004
Afdeling Communicatie, Doyna Genet, tel. (045)5604070 persvoorlichting@heerlen.nl


---- --