SLACHTOFFERHULP NEDERLAND

Focus op slachtoffers maakt Nederland veiliger


---Persbericht---

PB 2004/1
Utrecht, 11 maart 2004

Onderwerp: Focus op slachtoffers maakt Nederland veiliger.

Slachtoffers van een misdrijf voelen zich net zo onveilig als de gemiddelde inwoner van Nederland. Dat is opvallend, want zij hebben de onveiligheid aan den lijve ondervonden. Dit blijkt uit onderzoek van Slachtofferhulp Nederland onder haar eigen cliënten naar hun opvatting over het veiligheidsbeleid. Een andere conclusie is dat slachtoffers die tevreden zijn over het contact met justitie en politie meer vertrouwen hebben in het veiligheidsbeleid van het kabinet. Slachtoffers die aangeven dat ze een misdrijf goed hebben verwerkt vinden Nederland veiliger.

Slachtofferhulp Nederland wil met dit onderzoek en met het debat 'Veiligheid of onderbuikgevoel?', de aandacht vestigen op het feit dat een andere benadering van slachtoffers en slachtofferschap een belangrijke bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de criminaliteit en van het onveiligheidsgevoel. De aandacht voor het slachtoffer is de laatste jaren wel verbeterd, maar is binnen de justitieketen nog steeds geen prioriteit. Wanneer de samenwerkingspartners op het gebied van slachtofferzorg zich moeten concentreren op hun huidige kerntaken, komt de zorg voor en de bijdrage van slachtoffers in het geding.

In het veiligheidsplan 'Naar een veiliger samenleving' wordt aan slachtoffers geen aandacht besteed, terwijl zij het uitgangspunt zouden moeten zijn van het veiligheidsbeleid. Het kabinet laat met het veiligheidsplan belangrijke kansen liggen om het onveiligheidsgevoel van burgers te verminderen. De eenzijdige aandacht voor opsporing en repressie zal slechts een minimaal resultaat opleveren voor de veiligheid en een nog kleiner effect hebben op het veiligheidsgevoel.
Wanneer slachtoffers een grotere plaats krijgen in het strafproces en een actievere rol in de opheldering en preventie van herhaling, draagt dat meer bij aan (het gevoel van) veiligheid.

Deze stelling presenteert Slachtofferhulp Nederland, op 11 maart om 14.00 uur in de Rode Hoed in Amsterdam, tijdens het debat 'Veiligheid of onderbuikgevoel?'. Verschillende wetenschappers en sleutelfiguren binnen het veiligheidsbeleid zullen onder leiding van Cees Grimbergen met elkaar in discussie gaan over de zin en onzin van de overheidsmaatregelen om de veiligheid te verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoerd Beumer, persvoorlichter

030-2340116 / 06-20395801, s.beumer@slachtofferhulp.nl

11 mrt 04 09:25