Partij van de Arbeid

Den Haag, 11 maart 2004

Vragen van het lid Bussemaker (PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën

1. Heeft u kennisgenomen van het artikel Miljoenenfraude met illegalen ?*

2. In hoeverre waren de ministeries hiervan op de hoogte en vanaf wanneer?

3. Waarom zijn niet veel eerder maatregelen genomen?

4. Zijn er nog andere bedrijven bekend waar veelvuldig met illegalen wordt gewerkt?

5. Welke maatregelen worden genomen om aan deze ongewenste situaties een eind te maken?

6. Hoeveel premies en belastingen is de overheid hierdoor misgelopen?


---

* De Telegraaf 11 maart 2004


---
Tweede Kamer der Staten-Generaal www.tweedekamer.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.