Vlaamse overheid

Gisteren heeft het Overlegcomité zich gebogen over de achterstand van België met betrekking tot de Europese Richtlijnen. De omzetting van EU Richtlijnen is met het oog op de komende EU-lentetop van extra belang. Begin dit jaar telden de Gewesten en Gemeenschappen een achterstand van 53 Richtlijnen die nog in interne regelgeving moesten omgezet worden.

Cijfers

Figuur 1: Totale aantallen per deelregering

Vlaanderen: 21
Wallonië: 11
Brussel: 13
Franstalige Gemeenschap: 2
Duitstalige Gemeenschap: 6

Figuur 2: Stand van zaken Vlaanderen

Totaal begin 2004: 21
Omgezet: 9
In uitvoering: 11
Hangend voor Europees Hof: 1
Nieuw Totaal Achterstand: 1

Bank vooruit

Als Vlaams minister voor Buitenlands Beleid besliste Patricia Ceysens dat Vlaanderen een maximale inspanning moest doen om die achterstand weg te werken. "Met deze cijfers mogen we duidelijk een bank vooruit in de Belgische klas wat Europa betreft. Waar er vorige week nog kritiek was dat Vlaanderen het Toetredingsverdrag van de EU niet snel genoeg goedkeurde, ontpoppen we ons nu tot beste leerling van het land op het gebied van het omzetten van EU Richtlijnen. Onze volgehouden inspanning begint duidelijk vruchten af te werpen," aldus Vlaams minister Ceysens.

info : Lorin Parys, woordvoerder van
minister Ceysens- tel. (02) 553 12 39 GSM 0476 45 34
01
e-mail: lorin.parys@vlaanderen.be


---